När du ska se upp efter det fjärde kortet

SPORTBLADET

Dan Glimnes pokerskola - lektion 51

Dags för en mera renodlad poker­lektion denna gång.

Vi ska fortsätta med situationen ­efter fjärde kortet.

Jag har tidigare talat om vikten av att beta respektive höja när du sitter med den sannolikt bästa handen som topparet eller ett överpar; men det finns situationer när du i stället ska läsa varningssignalerna rätt och backa undan. De flesta av dessa inträffar i flervägspotter, alltså när du är uppe mot inte bara en, utan två eller flera motspelare.

En vanlig sådan situation är när du visserligen har topparet, men de andra envisas med att beta och höja. Om du sitter med A-9 och bordet är A-8-5-J, och en spelare nu öppningsbetar rejält och näste höjer, ska du starkt överväga att lägga dig: du är sannolikt uppe mot minst ett ess med ett högre sidokort än ditt, kanske till och med även ett tvåpar nu när knekten landade. När du sitter med både en bet och en höjning emot dig, kan troligen bägge de andra slå ett ”enkelt” toppar.

Skulle du i stället i denna situation ha A-K

på handen, bör du däremot överväga en syn: du har bästa möjliga sidokort, och kan vara uppe mot till exempel just A-9 respektive A-Q hos de andra (eller förstås i stället ett tvåpar, om du har otur).

En annan situation är när fjärde kortet ”kompletterar” ett straightdrag eller flushdrag. Har du A-K, bordet är A-8-9 och fjärde kortet blir 10, finns risken att någon annan just prickade stegen med sin Q-J på handen. Talar du först här ska du visserligen i första hand överväga att beta för att ta reda på hur saker och ting ligger till, men får du då en kraftig höjning emot dig är det stor risk för att ditt toppar nu bara är toalettpapper.

Samma sak om det fjärde kortet resulterar i att det nu ligger till exempel tre klöver på bordet, som inte hjälper dig det minsta. Är du bara uppe mot en motspelare som nu betar, kan det vara en bluff från hans eller hennes sida; men mot två, som betar respektive höjer innan det blir din tur att tala, är du nästan undantagslöst slagen.

En tredje situation är när fjärde kortet är ett överkort. Har du Q-Q och bordet är 10-2-6-K, och någon av de andra nu betar, indikerar det nästan alltid att du just nu är i underläge mot ett par i kungar. Det gör ont, jag vet – men har du läst situationen rätt då bör du lägga dig.

Analysen

ARTIKELN HANDLAR OM

Poker