Baksidan av fotbolls-VM – här är de största problemen i Qatar

Uppdaterad 2022-11-19 | Publicerad 2022-06-12

Fotbolls-VM ska för första gången spelas i arabvärlden.

Men i värdlandet Qatar finns över två miljoner migrantarbetare som inte bara byggt fotbollsarenor utan i princip alla byggnader och vägar som turister och spelare kommer att se.

Du har säkert hört om svåra förhållanden – men exakt vad är så klandervärt med Qatars system?

Sportbladet tog hjälp av Amnestys jurist Ellinor Hagman när vi listade sju punkter.

Kafalasystemet lever kvar

Trots att Qatar lovat att avskaffa kafalasystemet, som binder migrantarbetare till sina arbetsgivare och bland annat förhindrat dem att byta arbete eller lämna landet, kvarstår fortfarande mycket arbete för att det ska få genomslag i praktiken. Migrantarbetare som vill byta arbete kan få sin ansökan nekad om de inte presenterar ett skriftligt godkännande av arbetsgivaren, trots att detta officiellt inte ska krävas.

Genom att bland annat konfiskera pass, hålla inne med lön eller hota med att anklaga personen för att ha stulit eller misskött sig i övrigt kan arbetsgivare hindra arbetstagaren att lämna sin anställning.

Qatar måste stärka implementeringen för att det ska gå att säga att kafalasystemet har avskaffats. Som det ser ut just nu finns det snarare risk att Qatar gömmer sig bakom verkningslösa lagar, för att dölja hur det verkligen ser ut.

Ellinor Hagman, Amnesty

Aktivister har satt upp träkors för att protestera mot arbetarnas villkor i Qatar.

Löner som maktmedel

De senaste åren har flera lagar tillkommit för att införa minimilöner för alla migrantarbetare, oberoende av medborgarskap och bransch. Dessutom har det inrättats mekanismer för att komma tillrätta med sena eller uteblivna utbetalningar av löner. Processerna för detta är dock okända för många, och extremt tidskrävande.

Hushållsarbetare omfattas inte alls av många av systemen, trots att de i många fall befinner sig i en särskilt utsatt situation som boende i sin arbetsgivares hem.

Lönen används som ett maktmedel. Om du arbetar och försörjer din familj har du inte tid att vänta flera månader på att eventuellt få den lön du har rätt till i ett senare skede. Det gör personer sårbara för tvångsarbete, till exempel att tvingas arbeta på sina lediga dagar eller under andra förhållanden som strider mot avtal och lag.

Ellinor Hagman, Amnesty

Tvångsarbete

De lagar som reglerar arbetstiden, max 60 timmar i veckan och med minst en dags betald ledighet i veckan, samt med begränsningar för arbete utomhus under de hetaste timmarna sommartid, har tillkommit och utvidgats sedan 2017.

Maktobalansen mellan arbetsgivare och migrantarbetare gör dock att det är svårt att ta tillvara sina rättigheter. Personer som är sjuka och behöver vård eller vill ta ut sin lagstadgade ledighet drabbas av löneavdrag och andra repressalier. Arbetare från länder i Afrika söder om Sahara möter ofta rasism och stereotyper, där de förväntas klara av att arbeta i högre värme under längre tid, till en sämre lön.

Amnesty fortsätter att dokumentera fall där personer jobbar sju dagar i veckan, ibland flera år i sträck, inklusive bland företag som anlitas av Fifa. Vila är en mänsklig rättighet och att på det här sättet bestraffa personer eller hota dem för att arbeta ofrivilligt utgör tvångsarbete.

Ellinor Hagman, Amnesty

Dödsfall

Tusentals migrantarbetare har dött i Qatar de senaste åren, utan att dödsorsakerna utretts av myndigheterna. Trots de risker som finns bland annat med att arbeta långa arbetsdagar i extrem värme genomförs mycket sällan obduktioner. Dödsorsaksintyg utfärdas rutinmässigt som betecknar dödsorsaken som “hjärtproblem” eller “naturliga orsaker”. Trots att sjukvården i Qatar är så avancerad att en dödsorsak bör kunna fastställas i 99 procent av fallen uppgår andelen oförklarliga dödsfall bland migrantarbetare till upp mot 70 procent enligt den statistik Amnesty fått tillgång till.

Att inte utreda dödsorsakerna gör det omöjligt att förebygga framtida dödsfall, utöver att det berövar anhöriga deras rätt till kompensation. När unga och tidigare friska människor dör plötsligt måste Qatar ta sitt ansvar. Detta särskilt med tanke på svårigheterna för migrantarbetare att själva påverka sina arbetsförhållanden.

Ellinor Hagman, Amnesty

Förbud mot att organisera sig och få rättvisa

Yttrandefriheten är starkt begränsad i Qatar och fackföreningar är helt förbjudna. De kommittéer och arbetsdomstolar som satts upp är okända för många migrantarbetare och fungerar inte effektivt.

När migrantarbetarna inte kan göra sina röster hörda eller organisera sig tillsammans med personer i liknande situation utan att riskera allvarliga konsekvenser såsom utebliven lön eller indraget uppehållstillstånd, blir det omöjligt för myndigheterna att kontrollera efterlevnaden av lagen.

Ellinor Hagman, Amnesty

Kvinnor fängslas för graviditeter och våldtäkter

Enligt de rådande sharialagarna är det ett brott att som ogift ha sex eller bli gravid. Detta ställer till det för våldtäktsoffer. Om de polisanmäler ett övergrepp riskerar de att själva arresteras, då själva anmälan kan räknas som ett medgivande om sex. Följden kan bli att du som kvinna fängslas för att ha blivit överfallen, vilket skett i flera uppmärksammade fall.

Gästarbetare som blir gravida flyr ofta landet. Men måste de söka vård riskerar de att fängslas och uppmanas att ange mannen som gjort dem gravid så att också han kan hamna bakom galler.

Kristoffer Bergström, Sportbladet

HBTQ-personer misshandlas och fängslas

Homosexuella relationer är olagliga, även om VM-arrangörerna har lovat att samkönade par ska släppas in i landet ”om de är toleranta mot vår kultur”.

Flera anonyma vittnesmål läckt har ut från Doha. Männen och transpersonerna som uttalar sig berättar att polisen har fört dem till underjordiska fängelser där de sparkat, slagits och tvångsrakats. Polisen ska även ha konfiskerat personernas mobiltelefoner i jakt på fler HBTQ-personer att fängsla.

Kristoffer Begrström, Sportbladet