Effekten av förslaget: Då lägger vi ner

Så kan straffet slå mot svensk idrott: Är orimligt

avKristoffer Bergström, Patrik Brenning

Publicerad:
Uppdaterad:

Vem vinner om förbunden blir av med SF-stöd och måste lägga ner?

Svenska ishockeyförbundet tycker att grundtanken om jämställdhet är bra, men att förslaget är för skarpt formulerat.

– Vi tycker att det är orimligt, säger ordförande Anders Larsson.

Fotbollen, ishockeyn, ridsporten, tennisen... Det finns gott om jättar bland de 47 förbund som enligt Sportbladets översyn i dag inte lever upp till Riksidrottsförbundets jämställdhetsmål.

En situation som från 2021 kan komma att kosta ett förbund hela sitt ekonomiska stöd.

”Viktigt med ett krav”

Anders Larsson, ordförande i ishockeyförbundet som 2019 får över 15 miljoner i SF-stöd, tycker att åtgärden är för drastisk. Hockeyn ställer sig bakom förslaget i det stora hela, men förslår en korrigering.

– Om man inte följer kvoteringskraven vi beslutade om 2017 är det klart att det ska kännas i kassan men det vi svarat i vårt remissvar är att vi vill ha en ventil så att Riksidrottsstyrelsen kan granska de bakomliggande skälen. Vi tycker det är orimligt om hela förbundet och alla föreningar mer eller mindre direkt blir av med alla stöd, säger Larsson.

Foto: Bildbyrån
Anders Larsson, ishockeyförbundet, är starkt kritisk. Och sportskytteförbundet säger att hela deras existens är hotad.

Hockeyförbundet har i dag två kvinnor bland sina tio valda styrelseledamöter. Anders Larsson medger också att utvecklingen i förbundet gått för sakta.

– Därför är det också viktigt att det nu är ett krav från högsta nivå. Vi kommer fortsätta arbetet inom ishockeyn med de här frågorna.

”En förutsättning för vår verksamhet”

För mindre förbund kan effekten av förslaget bli dramatisk. Sportskytteförbundet säger att de kommer tvingas lägga ner sin verksamhet om stödet på drygt 5,2 miljoner kronor dras in.

– De är en förutsättningar för att vi ska kunna bedriva vår idrottsliga verksamhet, säger ordföranden Robert Wälikangas.

Förbundet skriver i sitt remissvar till RF att de vill att en viss del av stödet ”villkoras till att användas för ett specifikt ändamål och att man därigenom får hjälp att uppnå kraven” istället för att hela bidraget stryps.

– Men svensk skyttesport kommer säkerställa att vi når upp till de här kraven. Det kommer vi att göra, säger Wälikangas.

Sportskytteförbundet har i dag 78 procent män i sin styrelse. Bilsportförbundet, med 67 procent män i sitt beslutande organ, ställer sig helt bakom förslaget.

– Vår syn på remissen är att vi är positiva, säger ordföranden Lars Pettersson.Läs hela kartläggningen här

Publicerad: