Publicerad:
Uppdaterad:

”Kanske ingen som får vad de vill”

Av: Mattias Karlsson

Publicerad:
Uppdaterad:
Amanda Lind
Foto: MAXIM THORE / BILDBYRÅN
Amanda Lind

Det är nu klart hur regeringens stöd på 500 miljoner kronor till idrotten ska fördelas.

Riksidrottsförbundet har fått uppdraget att fördela pengarna.

– Det kommer inte vara så att alla får vad de vill, det är kanske ingen som får vad de vill, säger ordföranden Björn Eriksson.

Riksidrottsförbundet inleder nu arbetat med ansökningar för att få ta del av de 500 miljoner kronorna.

Omfattningen av den processen gör att pengarna kommer att dröja till midsommar.

– Vi har också sagt att vi ska göra vad vi kan för att försöka klara det här första halvåret med de resurser vi har fått, Skulle det här fortsätta i höst så får vi kommer tillbaka till det, säger Björn Eriksson.

Fyra vägledande punkter

Enligt Riksidrottsförbundets ordförande kommer fyra fyra punkter att vägleda fördelningen av pengarna.

1) Solidaritet, idrottsrörelsen ska ställa upp solidariskt.

2) Titta på överlevnad, vissa delar av idrottsrörelsen lider svårt.

3) Barn- och ungdomsidrotten.

4) Hur pengarna ska fördelas. Riksidrottsförbundet kommer fördela en pott till specialförbunden. RF svarar för den fördelningen.

Idrottsministern Amanda Lind utesluter inte att mer pengar kan fördelas till idrottsrörelsen.

– Pågår coronakrisen efter sommaren så utesluter vi ingenting, vi har en nära dialog med Riksidrottsförbundet. Det är prioriterat att vi har en levande idrottsrörelse efter den här svåra tiden, men ingen kommer att kunna räkna med att bli helt kompenserad. Barn och ungas idrottande måste värnas, det är idrotten som vet bäst var pengarna ska fördelas. Situationen med coronaviruset har och kommer att ha stora konsekvenser för idrottslivet i Sverige, säger Amanda Lind.

Ansökningar från månadsskiftet

Idrottsföreningar och specialidrottsförbund kommer att kunna ansöka om krisstöd för sin verksamhet från 1 maj.

Beredning av ansökningar kommer att pågå under maj och inledningen av juni.

Beslut och utbetalning av stöd till specialidrottsförbund och idrottsföreningar beräknas kunna fattas av Riksidrottsstyrelsen i mitten av juni.

Foto: JOHANNA LUNDBERG / BILDBYRÅN
Publicerad:
Publicerad: