Sportbladet

Kriminologen: Speciellt – det skulle kunna gå

avKristoffer Bergström

Polisens smusslande överrensstämmer inte med de gällande reglerna.

Det hävdar en av Sveriges största kriminologer.

– Det är en fantasifull tolkning av lagstiftningen, säger Jerzy Sarnecki.

Tomas Johansson bor med frun i Haparanda, men polisen lät honom ha en c/o-adress hos en av deras utredare.

– Om man har polisens sympati kan man smussla på det här sättet, säger Jerzy Sarnecki, som är professor i kriminologi.

”Fantasifull tolkning”

Är det tillåtet?

– Det låter som något helt annat än de gredelina kuvert som Beatrice Ask (justitieminister) föreslog att man skulle skicka hem till misstänkta sexköpare. Jag skulle bedöma att det inte är i överensstämmelse med gällande regler. Det är en fantasifull tolkning av lagstiftningen. Men jag tror inte det är direkt rättsvidrigt.

”Låter som en nödlögn”

Sju månader efter förhöret hävdar Tomas Johansson att erkännandet var falskt och försöker nu få till en resning. Jerzy Sarnecki är tveksam.

– Generellt är det väldigt ovanligt att beslut undanröjs. Här föreligger en juridiskt speciell situation där han hävdar falskt erkännande. Det skulle kanske kunna gå att få till en resning, säger han.

Hur trovärdig låter berättelsen om massage?

– Inte särdeles, måste jag säga. Det låter som en nödlögn, fast man inte helt kan utesluta att det var så. Det kan vi inte veta.