Svenska OS-idrottarnas rädsla: Spioneri från Kina

Svenska idrottare och ledare förses med blanka tillfälliga telefoner till OS i Peking.

Det finns fruktan för att den kinesiska regimen ska hacka teknisk utrustning för övervakning och få tillgång till känsliga uppgifter.

Läs hela artikeln om oron inför OS i Peking.