”Vore att spela rysk roulette”

avErik Karlsson

Foto: Erik Simander/TT / TT NYHETSBYRÅN
Meraf Bahta.

Friidrottsförbundet säger att Meraf Bahta i nuläget kan tävla på EM trots en pågående utredning om ett misstänkt dopningsbrott.

Men skulle juristerna som granskar den sista ”pricken” i registret avslå förbundets omprövning kan det förändras.

– Kommer det annan information får vi ta ställning till det, säger generalsekreterare Stefan Olsson.

– Att låta henne tävla då vore att spela rysk roulette, säger dopningskommissionens ordförande Åke Andrén-Sandberg.

Det var den 26 juli som Sportbladet kunde avslöja att EM-medaljhoppet Meraf Bahta fått tre så kallade ”prickar” i Wadas vistelserapporteringssystem, något som riskerar att sluta med en avstängning för dopningsbrott.

Dagen efter bekräftade friidrottsförbundet att det handlade om Bahta och slog samtidigt fast att det i nuläget inte fanns något som hindrade svenskstjärnan från att tävla på EM i Berlin.

”Tar beslut så snabbt som möjligt”

Den pågående hanteringen av DopK (dopningskommissionen red. anm.) av de missade vistelserapporteringarna förändrar inte Merafs möjligheter att delta i EM i Berlin.”, skrev förbundet och meddelade att man försöker ompröva den sista och tredje pricken i registret.

– I den begäran om omprövning som vi sänt till Dopingkommissionen lyfter vi de bakomliggande orsakerna till att rapporteringen inte helt fungerat i detta fall. Flera av dessa är personliga, till exempel kopplade till läs- och skrivsvårigheter och olyckliga sjukdomsfall, och andra är rent administrativa såsom inloggningsproblem och kompletterande rapportering via mejl, konstaterade generalsekreterare Stefan Olsson.

Omprövningen görs nu av två jurister i dopningskommissionen och ger de Meraf Bahta rätt gällande den sista händelsen står hon återigen på två prickar och det hela tas inte upp som ett misstänkt dopningsbrott för vidare utredning. Får hon negativt besked av omprövningen lämnas fallet vidare för en större utredning av dopningskommissionen som sedan väcker ett åtal som lämnas till dopningsnämnden som beslutar om ett eventuellt straff.

– Juristerna gör vad de kan för att fatta ett beslut så snart som möjligt. Men det kan finnas uppgifter som de måste inhämta för bedömning och det är svårt att bedöma hur lång tid det tar, säger Tommy Forsgren tillförordnad avdelningschef på Svensk Antidoping och ansvarig för bestraffningsärenden i dopningskommissionen.

– Men de är inte mer än människor och begriper hur angeläget det är att komma till beslut snart. Men det är också viktigt att det är rättsäkert grundat, fortsätter han.

”Får ta ställning då”

Men även om juristerna anser att den tredje pricken är korrekt utdelad finns det inga formella hinder för Meraf Bahta att springa EM under utredning. Däremot kan alla resultat i ett senare skede komma att strykas.

Och nu medger friidrottsförbundet att det inte är självklart att Meraf Bahta springer EM i så fall.

– I nuläget, med den information vi har just nu, kommer vi inte tillföra ytterligare sanktioner. Meraf är fri att tävla precis som vanligt. Men kommer det annan information får vi ta ställning till det då, säger Stefan Olsson.

Det som kan hända innan EM är väl möjligen att Meraf Bahta får ett negativt eller positivt besked från omprövningen, har ni fattat något beslut om hur ett negativt besked påverkar EM-starten?

– Nej. Vi väntar på vad dopningskommissionen kommer fram till.

Men det är två rätt tydliga alternativ, ni har inte under helgen fattat ett beslut hur ni ska agera utifrån de olika alternativen?

– Nej, vi inväntar dopningskommissionen. Sedan måste vi få en chans att diskutera det.

”Mycket besvärligt”

Åke-Andrén Sandberg är ordförande i dopningskommissionen. Han menar att juristernas prövning av den tredje förseelsen är en tämligen tydlig vägledning om fallet i stort när det väl prövas.

– Hittar inte juristerna någon anledning att ompröva den här förseelsen är det mycket besvärligt. Då ska det till något alldeles särskilt för att hon i ett senare skede ska frias, säger han.

Friidrottsförbundet kan ju formellt låta henne springa även om det blir nej till den här omprövningsansökan. Hur ser du på om man gör det?

– Då är det att spela rysk roulette, säger Åke Andrén-Sandberg.

ARTIKELN HANDLAR OM

Friidrott

Dopning