Artistisk gymnastik: Kval - Underavdelning 4, Fristående, Damer

Söndag 28 juli

• 18.00

Tv-kanal: Max

Åtta gymnaster kvalar in till finalen, men bara två av dem får vara från samma nation. Kvalar tre in från en nation stryks den med sämst resultat och finalfältet fylls på underifrån.

Friståendet utförs på en yta av 12 x 12 meter till musik som får vara max 90 sekunder lång.

OS-program

Följ ämnen

Följ ämnen i artikeln