Sportbladet

Lågkonjunkturen är ett hot mot barnens pengar

Av: 

Petra Thorén

SPORTBLADET

"Självklart är vi oroade"

LOK-stödets rekordbelopp kunde ingen förutspå.

Nu vill RF låsa summan för att inte riskera miljonförluster till barn- och ungdomsidrotten.

–?Det är lågkonjunktur och det påverkar stats­finanserna, så självklart känner vi ossoroade, säger ordförande Karin Mattson Weijber.

Karin Mattsson Weijber tycker inte att Riksidrottsstyrelsen har tillräckligt med information för att fatta beslut i bolagiseringsfrågan. Nu kan ett beslut tidigast fattas 2011.

Pengarna till barn- och ungdomsidrott kommer via vinstdelningen i Svenska spel. Bidragen från Svenska spel har på åtta år gått från 110 miljoner kronor till 1 394 miljoner 2008.

Nu vill RF hitta en fast nivå för den del som tillfaller LOK-stödet, kring 700 miljoner kronor 2008 (fast då ska man komma i håg att 135 miljoner av de totalt 834 gick till ett nytt elitstöd)

–?Den stabila nivån kommer inte att bli 834 miljoner kronor, men det är viktigt att den inte ska bli för låg. Vårt riktmärke är 700 miljoner, säger Karin Mattsson Weijber.

Finns det ett hot mot pengarna?

–?Det beror lite på hur man gör med lotteriutredningen, om man går på det första förslaget där så kan det kan vara ett hot.

Om man ska tyda idrottsminster Lena Adelsohn Liljeroths svar kan idrotten vara lugn:

–?Det är vår ambition att skapa en stabil finanisiering av LOK-stödet. Stödet har varierat kraftigt under de år stödet varit beroende av hur stort överskottet från Svenska spel blivit. Därför jobbar vi med att nå en bättre och stabilare lösning för kommande år.

Viktig inkomst

LOK-stödet är en viktig inkomst för svenska föreningar. I RF:s egen utredning ”Streck för miljoner” genomfördes en enkät. I resultatet framgår att 36 procent av klubbarna anser att LOK-stödet betyder väldigt mycket och 43 procent ganska mycket.

Kan ni vara säkra på att pengarna inte går till seniorverksamhet?

–?Man hör ofta att det skulle vara så, det finns säkert föreningar där det händer, men skulle vi ha trott att det var ett problem hade vi gjort något.

ANNONS EXTERN LÄNK

Munskydd, solskydd och antikroppstest - klicka hem allt inför sommaren här.

MEDS

Så mycket får din klubb i bidrag
Publisert: