”Oklarheter kring Gamla Ullevi-matchen bekräftas”

SPORTBLADET

Laul: Rätt tänkt med nya reglerna i allsvenskan

Nolltolerans mot bangers, inga fler skrivbordsmatcher.

Nu ändras reglerna i allsvenskan – igen.

Bakgrunden till det nya förslaget är bland annat oklarheter kring varför matchen mellan IFK Göteborg och Malmö FF bröts helt.

Nolltolerens mot bangers införs direkt under de avslutande allsvenska omgångarna i höst. Om det smäller ska matcher avbrytas tillfälligt. Om det smäller igen kan läktare utrymmas helt eller delvis.

Rätt tänkt, tycker jag.

Redan 2012 (efter kaossäsongen 2011 med tre skrivbordsresultat) ändrades regelverket så att matcher skulle spelas färdigt i högre utsträckning. Redan då skrevs det in i regelverket att säkerhetsläget på arenan ska styra, att läktare kan tömmas.

Den konkreta regelförändring som nu föreslås till nästa säsong är att tidsgränsen för att återuppta matcher ändras från midnatt till en 24-timmarseregel.

– Vi får längre tid på oss att kunna återuppta en match om det är väldigt allvarliga händelser, menar Sef:s generalsekreterare Mats Enquist.

Det borde rimligen ge fler matcher som avgörs på planen, och färre skrivbordsmatcher.

Kastades knallskott mot bollkallar

Rätt tänkt igen, alltså.

I år har två matcher avbrutits och avgjorts av Disciplin- och Besvärsnämnden.

Med nolltolerens mot knallskott och de nya reglerna hade framför allt matchen på Gamla Ullevi förmodligen hanterats helt annorlunda:

Då skulle det markerats tydligare mot att det kastades knallskott från MFF-klacken intill bollkallar i samband med inmarschen. En uppskjuten matchstart för att visa på allvaret hade kanske haft en dämpande effekt på den IFK-supporter som senare kastade knallskott mot Tobias Sana och assisterande domaren.

Eller så hade matchen kunnat återupptas inför tomma läktare dagen efter (med nya 24-timmarsregeln).

Jonas Erikssons beslut att bryta matchen på Gamla Ullevi är fortfarande omdiskuterat: Togs det i enlighet med gällande regelverk?

Så här skrev Disciplinnämnden i domen:

”Det är klarlagt att matchen avbröts av huvuddomaren Jonas Eriksson på grund av att en Göteborgssupporter kastat ett knallskott mot en Malmöspelare och den assisterande domaren samt att skälet för beslutet var att säkerheten på arenan var äventyrad”.

Men om säkerheten på arenan var äventyrad, varför tömdes i så fall inte en läktarsektion? Möjligheten fanns.

Den frågan hänger fortfarande i luften, och nu föreslås alltså att regelverket förtydligas i just den riktningen.

Inte samma oklarheter i andra avbrutna matchen

Ännu märkligare framstår därmed Besvärsnämndens motivering till att inte ta upp IFK Göteborgs överklagan (min understrykning):

"Enligt 54 § fjärde stycket Svenska Fotbollförbundets stadgar krävs prövningstillstånd för att Besvärsnämnden ska ta upp ett ärende till prövning. Sådant tillstånd får meddelas endast om det är av vikt för den framtida regeltillämpningen att ärendet prövas, eller om det finns synnerliga skäl för en sådan prövning, såsom att det förekommit grovt formfel vid handläggningen av ärendet eller att beslutet fattats i strid med eller utan stöd i gällande regler och bestämmelser. Besvärsnämnden finner inte skäl att meddela prövningstillstånd i detta ärende".

Med tanke på de regeländringar som nu föreslås borde Besvärsnämnden ha tagit upp just IFK-ärendet, kan man tycka.

Vad gäller årets andra avbrutna match, Jönköping Södra-Östersund, finns inte samma oklarheter.

Beslutet att bryta matchen, samt nämndernas domslut, tycks genomtänkta (avsnittet som definierar en "supporter" behöver dock ses över i tävlingsbestämmelserna).

Det enda som fortfarande är väldigt märkligt är varför Riksombudet Artur Ogelid inte anmälde säkerhetsbristerna i J-Södras evenemang?

Nu prövades det aldrig en gång.

ARTIKELN HANDLAR OM