De anmäler självmordet – för att rentvå anställda

SPORTBLADET

Mölndals sjukhus har anmält Mikael Ljungbergs självmord till Socialstyrelsen. För att rentvå anställda.

– Personal inom psykiatrin har attackerats och tvingats lämna restauranger, säger chefläkare Ingemar Wickström.

Mikael Ljungberg, brottare och olympisk mästare, tog sitt liv på Mölndals psykiatriska klinik. Sjukhuset kritiserades för att ha brustit i sin uppgift att skydda patienten.

I den anmälan som i onsdags kom till Socialstyrelsen skriver chefsläkaren Charlotte Korlind att fel eller försummelser inte har kunnat påvisas i internutredningen, ”...men vårdinsatserna har i media ifrågasatts på ett sådant sätt att både verksamhet och personal har utsatts för hot och trakasserier”. Det beskrivs hur personalen i samråd med Mikael Ljungberg beslutade om läkemedelsbehandling, samtal samt tillsyn minst var 15:e minut.

Läs mer:

Tidigare:

Britt Peruzzi