Fotbollen och EU är överens

Lennart Johansson: Sunt förnuft har fått gälla

SPORTBLADET

Efter månader av kamp och oro är Uefa-presidenten Lennart Johansson lugn.

Fotbollen och EU-kommissionen är överens om huvuddragen i ett nytt transfersystem.

- Jag är glad över att sunt förnuft fått gälla och att EU tagit hänsyn till sporten, säger Lennart Johansson.

Fotbollens nya transfersystem förväntas klubbas den siste februari.

Det kommer att börja gälla med omedelbar verkan i de fall det är praktiskt möjligt.

Foto: AP
EU, Uefa och Fifa har kommit överens om huvuddragen i det nya transfersystem som ska gälla för fotbollsspelare i Europa. Om två veckor klubbas avtalet.

Efter många, slitsamma förhandlingar mellan EU-kommissionen och representanter från Fifa (Internationella fotbollförbundet) och Uefa (Europeiska fotbollunionen) klev förbundens presidenter själva in i förhandlingsrummet i går.

Och efter två och en halv timme kunde parterna konstatera att en lösning är nära.

Bara 14 dagar bort.

- Vi har satt en deadline. Men vi är överens om principerna, det som återstår är ett antal detaljer kring de olika huvudfrågorna, säger Lennart Johansson.

Fick EU att inse fotbollens särart

Han är nöjd med att fotbollens makthavare lyckats få EU:s kommissionärer med Viviane Reding och Mario Monti i spetsen att inse fotbollens särart. Att den inte bör jämställas med andra yrken och därmed inte kan underkasta sig EU:s rättesnören.

Från början har EU-personerna stått rakryggade och pekat på sin fria rörlighet. Det var den inställningen som tvingade fram ett förslag till nytt transfersystem från fotbollsförbunden.

Det kom i slutet av oktober förra året och efter hand har kommissionärerna mjuknat.

På en fråga har dock Fifa och Uefa förlorat. Det blir ingen åldersgräns för proffs.

- Det finns ingen praktisk möjlighet att ha en gräns eftersom reglerna varierar så från land till land. Däremot kan det bli så att de nationella förbunden i framtiden får som uppgift att försäkra sig om att de unga spelarna som flyttar utomlands får det bra, säger Lennart Johansson.

Straffrågan återstår ännu

Tycker du att ni har fått göra stora avkall på ert första förslag?

- Nej, det är saker som man får räkna med att förlora i en förhandling.

Förutom ungdomsspelarna handlar de återstående knäckfrågorna om ersättning till modersklubbar och vilka straff som ska gälla vid kontraktsbrott.

Spelarfacket förhandlar inte

En annan svår utmaning för fotbollen är att på sluttampen få med sig spelarna, spelarfacket Fifpro har hittills dragit sig ur förhandlingarna.

- Jag beklagar det, men jag hoppas att de ändrar sig. Annars riskerar de att bli överkörda av kommissionen, säger Lennart Johansson.

Petra Thorén