Ny skandal i Frölunda

Ledare misstänks ha stulit mer än två miljoner kronor

SPORTBLADET

GÖTEBORG

Skattemyndigheten misstänker att tidigare Frölundaledare kan ha stulit miljoner från klubben

- Vi vet inte var pengarna tagit vägen, säger nye ordföranden Jan Bengtsson.

Den förra Frölundaledningens hyresavtal med tre spelare tas upp till prövning i tingsrätten med början i dag.

Men i den stora förundersökningen finns oklarheter som inte tas upp i åtalet.

Betalningar till utländska konton

Under 1995-97 betalade klubben ut över två miljoner kronor till olika utländska konton.

Och ingen vet i dag vem som fått pengarna.

I utredningen kring klubben upptäckte skattemyndigheten att Frölunda betalade en del av övergångssummorna för Marko Jantunen och Petteri Nummelin till finska TPS Åbo via bankkonton i Luxemburg.

"Det är sannolikt att de belopp VFHC betalt till Luxemburg kommit ledarna i TPS tillgodo och att VFHC:s företrädare varit medvetna om detta", skriver utredarna Ulf Alexandersson och Thomas Nygren.

Samma metoder har de funnit i sex andra fall där Frölunda betalt över två miljoner kronor till utlandet.

Misstankarna som förs fram är grava:

"Skattemyndighetens uppfattning är att det inte är osannolikt att VFHC:s ledare har tillgodogjort sig medel från föreningen på liknande sätt".

Förra klubbdirektören Benny Gustafsson har attesterat flera av räkningarna och utbetalningarna har godkänts av kassören Sverker Olsson.

Den nya ledningen i Frölunda har mer eller mindre gett upp att försöka ta reda på var pengarna tagit vägen.

- Vi har inga möjligheter att komma längre än vad polisen gjorde. Det går inte när man inte får fram uppgifter från bankerna i Schweiz, Luxemburg och Gibraltar, säger ordföranden Janne Bengtsson.

"Anseendet fläckas igen"

Vice ordföranden och advokaten Per Wåhlin håller i de rättsliga bitarna.

- Även om det skulle gå att komma fram till vilka som är skyldiga så har de knappast några medel att betala med i ett skadeståndsmål, säger Wåhlin.

- Dessutom tjänar inte klubben något på att få in de här pengarna. Klubbens anseende skulle bara fläckas ner ytterligare en gång.

Över två miljoner har "försvunnit"

Michael Wagner

ARTIKELN HANDLAR OM