Skärp kampen mot dopning

SPORTBLADET
Foto: AP
Janne Immonen, Harri Kirvesniemi, Sami Repo och Mika Myllylä vann guld för Finland på 4x10 km i skid-VM. Alla utom Repo har nu avslöjats som dopade.

Efter avslöjandena i skid-VM i Finland har diskussionen om dopning blivit mer intensiv. Det är bra eftersom vi ständigt behöver diskutera var gränserna skall gå för våra elitidrottare. Naturligtvis ställer jag och många med mig frågan om hur detta kunde ske.

Hur kan ett landslag systematiskt dopa sig, och när de blir avslöjade säga att de visste att det inte var tillåtet men att de inte trodde att de skulle åka fast? Och vad kan vi göra för att något liknande inte inträffar i framtiden?

Jag har fullt förtroende för det sätt som svensk idrott sköter antidopningsarbetet. Vi vet att det även i Sverige finns enskilda personer som använder dopningspreparat, men jag utgår ifrån att det inte finns organiserat på liknande sätt som nu avslöjats i Finland.

All dopning minskar trovärdigheten för idrotten. Alla fall som avslöjas gör att tron på en ren idrott på lika villkor blir svagare. Det är ett allvarligt trovärdighetsproblem både för idrottsrörelsen och för enskilda idrottare.

Elitidrottare är betydelsefulla förebilder för barn och unga. De är idoler att se upp till och som kan ge en känsla av att "kan hon kan jag" - att det omöjliga faktiskt är möjligt om jag bara vågar satsa på min idrott. Ambassadörskapet för sin idrott och den förebild som enskilda idrottare är ger dem ett ansvar inte bara för sig själva utan också för kommande generationer idrottare. Ett ansvar de måste ta.

I debatten har det nu kommit förslag om att legalisera dopningen. En del har gett upp tanken på ett effektivt antidopningsarbete. För mig är det helt fel väg att gå. Jag tänker aldrig acceptera att det förekommer dopning utan tycker istället att kampen skall intensifieras. Riskerna att bli avslöjad måste öka. För att lyckas med detta krävs ett antal åtgärder:

Fler tester måste göras. Både vid fler tävlingar än i dag, men även vid träning. Du skall aldrig veta när du kan bli testad. Inför OS i Sydney gjordes närmare 2 500 tester utanför tävlingar vilket ledde till att flera fall avslöjades.

Det internationella samarbetet måste öka. Regeringarna runt om i världen har, tillsammans med idrotten, startat en internationell antidopningsbyrå, WADA. Det var WADA som tog testerna både inför OS och i skid-VM. WADA måste få starka muskler att aktivt arbeta mot dopning både över nations- och idrottsgrensgränserna.

En viktig uppgift för WADA är att ta fram en komplett lista på förbjudna preparat. Det får inte finnas någon osäkerhet om vilka medel som är förbjudna. Därför måste en gemensam lista tas fram så fort som möjligt.

Skid-VM i Lahtis påminner oss om att vi aldrig får slappna av i antidopningsarbetet. Samarbetet mellan idrotterna måste intensifieras, såväl mellan som inom olika länder. Det är bara genom mer gemensamt arbete och gemensamma regler som vi kan lyckas i våra ambitioner.

Ulrica Messing , idrottsminister