Nya bevis i tv-intervju

Frölundaåklagaren beslagtog material från journalist

SPORTBLADET

GÖTEBORG

Chefsåklagare Gunnar Andersson åberopar nya bevis i Frölundarättegången.

Beslagtagna från en journalist vid en tv-intervju.

Åklagaren hävdar att uppgifterna visar att företaget ABS enbart var ett sätt att undvika skatter.

Foto: THOMAS JOHANSSON
FICK SVAR I INTERVJUN E fter intervjun med en tv-reporter beslagtog åklagaren Gunnar Andersson journalistens dokument. Åklagaren hävdar att dokumenten visar att företaget ABS bara var ett sätt för Frölunda att komma undan skatter.

För en vecka sedan intervjuade SVT:s reporter Hannes Råstam åklagaren Gunnar Andersson inför ett kommande inslag i programmet Uppdrag granskning.

Tv-reportern ställde under intervjun frågor om företaget Utlandsjuristen som granskades av programmet Striptease redan 1996.

Åklagaren svarade på frågorna - och beslutade sedan att beslagta flera av de dokument som tv-reportern visade upp.

- Jag hade inte gjort min plikt om jag inte gjort det, säger Gunnar Andersson. Jag är skyldig att vidta sådana här åtgärder om det kan anses vara bevismaterial.

Dokumenten, som Andersson i går lämnade in som ny bevisning till tingsrätten, fick Striptease när de under täckmantel uppgav för Utlandsjuristen att de ville ha tips om hur man sänkte sin skatt vid en stor utbetalning av pengar.

Samma Utlandsjuristen som enligt åklagaren ligger bakom konstruktionen av företaget ABS som hyrde ut spelare till Frölunda.

Dokumenten som SVT då fick från Utlandsjuristen beskriver olika upplägg för att slippa skattekonsekvenser.

Flera av de uppläggen liknar i mycket det som skett genom företaget ABS i Frölunda.

Båda företagen fanns i Gibraltar

Utlandsjuristen var i Sverige representerat av advokaten Tommy Bergquist, som bevisligen hjälpt den ene av spelar-agenterna, tidigare skolkamrat med spelaren Thomas Sjögren, i uppbyggnaden av ABS.

Både ABS och Utlandsjuristen fanns i Gibraltar.

Den nya bevisningen innehåller dessutom en förteckning över personal som Utlandsjuristen använde sig av i de företag som skapas åt kunderna.

Ett av namnen - Tracy Jane Dixon.

Samma dam som undertecknat samtliga avtal mellan ABS och Frölunda.

- Det här styrker att ABS bara var ett upplägg, med skatteundandragande syfte, säger Gunnar Andersson.

Om rätten delar åklagarens uppfattning är uppgifterna komprometterande för främst den ene av spelaragenterna.

Hur påverkar det åtalet mot ledarna i Frölunda?

- Det vill jag inte uttala mig om. Det får rätten avgöra, säger Gunnar Andersson.

Spelaragentens försvarare, advokat Anders U Bergkvist, var i går kortfattad i kommentarerna till de nya uppgifterna:

- Vår preliminära bedömning är att de inte förvärrar situationen för min klient, säger Bergkvist. Å andra sidan styrker uppgifterna att Tracy Jane Dixon verkligen existerar så som min klient hela tiden uppgivit.

Åklagarens nya bevisuppgifter

Här är de åtalade

Michael Wagner