55 procent av svenska folket i Sifoenkät: Våra elitidrottare dopar sig

SPORTBLADET

Är svenska elitidrottare dopade?

TT ställde frågan till svenska folket.

Svaret var skrämmande.

55 procent sa "ja".

Messing.

Mer än hälften av svenska folket tror alltså att svenska elitidrottare dopar sig, enligt den Sifo-fråga som TT låtit ställa.

De högst ansvariga för svensk idrott, idrottsminister Ulrica Messing och Riksidrottsförbundsordföranden Arne Ljungqvist, är inte förvånade över resultatet. Men nedstämda.

- Det är väldigt tråkigt, men ändå inte förvånande efter debatten som varit efter det som hände i Lahtis. När en enskild idrottare åker fast så blir man i allmänhet skeptisk till och ifrågasättande av idrotten, säger Messing.

- Och när det är som i Finland att det handlar om systematisk dopning så ökar misstänksamheten och den slår mot alla inom idrotten.

TT frågade 1 002 personer. 55 procent trodde att svenska elitidrottare dopar sig, 37 procent att de inte gör det och åtta procent var tveksamma.

Att frågan är ställd just efter en stor dopningsskandal, den i Finland där sex finländska skidåkare åkte fast under VM i Lahtis, tror Ulrica Messing har gjort att många människor misstror svenska elitidrottare. Ljungqvist tror också att svenska folket ändå har ett högre förtroende för svensk idrott än den utländska.

- Hade man ställt frågan om utländska elitidrottare dopar sig tror jag att man hade fått en ännu högre siffra, säger Ljungqvist.

Sportbladet-TT