M 7:s krav på staten: 500 000 kr

Riksskatteverket avslog basketklubbens skadeståndskrav

SPORTBLADET

Riksskatteverket avslog M 7:s skadeståndskrav.

Nu stämmer Boråsklubben staten.

I dag lämnar man, enligt SvD, in en stämningsansökan till tingsrätten.

– Riksskatteverket har inte ens tillsatt någon egen utredning för att ta reda på hur saker och ting förhåller sig, säger klubbens advokat Olle Lindeblad till SvD.

Anledningen till stämningen är att M 7 nyligen fick avslag på skadeståndskravet man riktat mot skattekontoret i Ludvika.

”Felaktig

information”

M 7 hävdar att man fick felaktig information därifrån som innebar att klubben senare fick betala 483 688 kronor i utebliven skatt, plus 100 000 kronor i straffavgift.

De 100 000 fick klubben senare tillbaka. Då vände man sig till Justitiekanslern för att även få igen övriga pengar, men JK överlät ärendet till Riksskatteverket som alltså gav avslag.

Christoffer Bjäreborn