Johansson mötte Blatter: Jag har inte fått alla svar

SPORTBLADET

Sepp Blatter kom till Stockholm i går.

Med svaren som Lennart Johansson krävde.

- Han gav några viktiga försäkringar om framtiden, säger den svenske Uefa-presidenten.

Blatter, som under uppmärksammade former vann presidentvalet i Internationella fotbollförbundet 1998, har blivit starkt kritiserad av Johansson efter den omtalade ISL/ISMM-affären.

När marknadsföringsföretaget gick i konkurs förlorade både Fifa och Uefa åtskilliga miljoner.

"Ett ärligt utbyte av åsikter"

Den ekonomiska smällen och rykten som sa att Blatter fanns med på ISL:s mutlista fick Lennart Johansson att kräva svar på 25 frågor.

- Vi hade ett konstruktivt möte och ett ärligt utbyte av åsikter. Jag tror att vi gjorde framsteg och att vi har kommit till ett samförstånd om hur vi bäst ska gå tillväga i framtiden, säger Lennart Johansson.

Öppenheten ska bli bättre

- Mr Blatter gav några viktiga försäkringar om framtiden, särskilt i frågor som rör ökad öppenhet.

- Vi har kommit fram till att Fifas exekutivkommitté i framtiden måste få full insyn i strategiska beslut och att vissa åtgärder måste tas för att stödja Fifas officiella administration.

Vissa frågetecken väntar dock fortfarande på att bli uträtade.

- Det finns vissa frågor från mitt ursprungliga brev som jag fortfarande ser fram emot att få skriftliga svar på från Fifa-presidenten, säger Lennart Johansson.

(Sportbladet)