...och här är tre till som vill blanda sig i OS-leken

SPORTBLADET
Osaka

PARIS

Invånare: Två miljoner i staden, 11 miljoner i regionen.

Arenor: 39 arenor ska användas av vilka 17 måste byggas (nio permanenta/åtta tillfälliga).

Koncept/avstånd: ”OS inom staden”. Paris vill använda välkända existerande anläggningar (Stade de France, Roland Garros, Bercy) och parkområden i kombination med nybyggen. Idrotter som omfattar 56 procent av de tävlande ska gå att nå på fem minuters restid från OS-byn. Segling och fotboll hamnar längst från huvudstaden.

Boende: OS-byn hamnar i nordöstra Paris på 50 hektar. Området består i dag av nedslitna bostäder och industrier. Totalt 17 300 bäddar. I en radie om 50 km från Paris finns det 146 000 rum.

Väderförhållande vid OS: 25 grader, 52 procent luftfuktighet.

Politisk struktur: Parlamentarisk demokrati. Regionala och kommunala styren kommer vara de som mest är involverade i organisationen av OS.

Säkerhet: Det har inte förekommit några terrorhot mot något större idrottsevenemang i Frankrike de senaste tio åren. Staten förfogar över 41 000 poliser i Paris vid ett OS. Tillkommer 3 000 personer som sköter säkerhetssystem och 5 000 frivilliga.

Ekonomi: Den är stabil och den snabbast växande i Europa. Rekordlåg arbetslöshet.

Folkligt stöd för OS: 66 procent är positiva.

Budget: 11 miljarder kronor (inklusive investeringar i infrastrukturen).

IOK:s slutsats: ”De föreslagna anläggningarna bildar en bra kombination av de existerande och berömda arenorna och de planerade i centrala Paris. Organisatörerna garanterar att trafiken kommer fungera, men restiderna mellan arenorna som presenterats är för optimistiska. Paris har alla ingredienser för att ta emot tusentals besökare vid ett OS. Men de höga hotellpriserna utgör ett problem”.

Sportbladets bedömning:

Kommentar: Paris bud är mycket attraktivt. Man vill utnyttja det som finns och inte ösa miljarder kronor på flotta nybyggen. Stor del av pengarna satsas på nedslitna områden som får ett lyft av ett OS. Men om Paris får OS är det en jätteskräll. Orsaken? Aten 2004.

OSAKA

Invånare: 2,6 miljoner (staden), 8,8 miljoner (alla distrikt).

Arenor: Många arenor finns redan och håller hög standard. En ny roddstadion planeras.

Koncept/avstånd: Osaka satsar på ett miljövänligt OS. Ny energiteknologi och miljövänliga material ska användas. Osaka har som mål att inga föroreningar ska uppstå vid byggandet av nya arenor. Tre konstgjorda öar i Osaka Bay har redan byggts. 50% av de tävlande kommer finnas inom en radie av 6,4 km. Kanotslalom (78 km) och fotboll (446 km) är längst ifrån.

Boende: OS-byn placeras på den mellersta av de tre öarna, Yumeshima Island, och upptar 100 hektar. Totalt 17 300 bäddar för de aktiva. I Osaka finns 143 hotell som tillsammans har 120 000 rum.

Väderförhållande vid OS: 32 grader, 55 procent luftfuktighet, klockan 15.00.

Politisk struktur: Japan är en demokrati som ger de lokala regeringarna stor makt över sina egna finanser.

Säkerhet: 21 000 poliser. Ytterligare 3 000 utbildade säkerhetsvakter från privata bolag finns tilllgängliga. Dessutom kan 10 000 poliser från andra distrikt snabbt kallas in. Antiterroriståtgärder vidtas. Inga stora säkerhetsrisker.

Ekonomi: Japanska ekonomin har gått igenom en orolig period med stort sparande som minskad konsumtion och investeringar. Låg inflation.

Folkligt stöd för OS: 52 procent är positiva.

Budget: 20 miljarder kronor (inkluderar investeringar i vägar, järnväg).

IOK:s slutsats: ”Möjligheten att kunna resa mellan öarna är av yttersta vikt. Några av de förutspådda restiderna blir svåra att uppnå. Osaka har några av de bästa idrottsanläggningarna i världen. De utgör en utomordentlig resurs för ett olympiskt spel.”

Sportbladets bedömning:

Kommentar: Osaka är en dark horse i denna märkliga tävling. Om Peking mot förmodan åker ut i en tidig röstningsomgång och Osaka finns kvar kommer den japanska staden få de asiatiska rösterna och bli motkandidat till Toronto. För talar också de många redan existerande hypermoderna anläggningarna.

ISTANBUL

Invånare: 11 miljoner (hela Istanbuls kommun).

Arenor: 11 arenor existerar i dag (eller är snart färdigbyggda), åtta behöver renoveras och 12 måste byggas.

Koncept/avstånd: Istanbuls tema är ”Meeting of Continents”.Två stora områden med arenor planeras, ”Olympic Park” (med 17 idrotter) och ”Southern Complex” (fem idrotter).

Boende: OS-byn placeras tre km från ”Olympic Park” och har 17 630 bäddar. I en radie om 25 km finns det 51 000 hotellrum. Till 2008 beräknat 58 000 rum.

Väderförhållande vid OS: 28 grader, 56 procent luftfuktighet, klockan 15.00.

Politisk struktur: Turkiet är en demokrati. Nationella och lokala val genomförs våren 2004.

Säkerhet: 17 000 poliser jobbar speciellt med OS, dessutom finns 30 000 ordinarie poliser att tillgå i Istanbul. IOK:s utvärderingskommission påpekade risken för terrorattentat. Arrangörerna betonade att riskerna blir allt mindre.

Ekonomi: Istanbul är motorn i Turkiets ekonomi och svarar för 22 procent av landets BNP. Under 90-talet drabbades Turkiet av höga inflationsnivåer. En kraftig devalvering genomfördes nyligen.

Folkligt stöd för OS: 86 procent är positiva.

Budget: 4,5 miljarder kronor (inte inkluderat investeringar i infrastrukturen).

IOK:s slutsats: ”Utvärderingskommissionen noterade en osäkerhet kring transportbudgeten och är fundersam över möjligheterna att hålla uppgivna tids- och kostnadsramar. Trots att det är tredje gången Istanbul söker är inte kommissionen övertygad om att organisatörerna har full kontroll över alla delarna i OS-planeringen”.

Sportbladets bedömning:

Kommentar: Styrkan i kandidaturen finns i charmiga sloganen ”Möte mellan två kontinenter”. Ett OS i både Europa och Asien är unikt. Men sedan blir det värre. Hur behandlar Turkiet mänskliga rättigheter? Går verkligen budgeten ihop? Kommer transporterna att fungera? Istanbul är en stark kandidat nästa gång det blir Europas tur.

"Japanerna är väldigt engagerade"

Stuart Baxter, 47, fotbollstränare, Norge, tidigare i Kobe (Osakas grannstad).

"Inte mycket snack om OS i Paris"

Anders Lindqvist, 49, svensk travtränare, Paris.

"OS? Med mig pratar alla fotboll..."

Kennet

Andersson, 34, fotbollsproffs,

Fenerbahce.

ARTIKELN HANDLAR OM