Ludmila vann i rätten

”Hon blev mycket glad...”

SPORTBLADET

I det tysta har Ludmila Engquist kämpat sig igenom en mycket kontroversiell fight om rättshjälp i det uppmärksammade dopningfallet.

Och Ludmila vann.

- Hon blev mycket glad när jag ringde, säger advokat Leif Gustafsson.

Ludmila Engquist tog äntligen hem en skön seger – i rätten. Det var en fight om rättshjälp som hon gick segrande ur.

I dag bor Ludmila tillsammans med Johan på den spanska solkusten i Alfaz del Pi nära Alicante. Flera som känner henne berättar att hon har tagit sig igenom den värsta depressionen efter den stora dopningskandalen.

Hon trädde fram i tv och Sveriges största dagstidningar och berättade att hon hade använt ryskt dopingklassat medel för att bygga upp sin kropp.

Under brottsutredningen erkände hon och tog på sig strafföreläggandet med dagsböter som vunnit laga kraft.

Och tvingades samtidigt in i ett gatlopp i massmedia över hela världen.

Kostade 37 000 kr

I tysthet har nu Ludmila Engquist kämpat mot Domstolsverket om rätten till rättshjälp i samband med dopningfallet.

Domstolsverket tycket att hennes advokat Leif Gustafsson begärde för mycket betalt, strök halva advokatnotan och ansåg att Ludmila Engquist själv skulle betala notan.

Hon fick inte ett öre i rättshjälp och det kostade henne 37 080 kronor och 50 öre.

I sista ronden bad Ludmila Engquist Leif Gustafson om hjälp och överklagade Domstolsverkets beslut till Svea hovrätt.

- När man avslutat ett ärende med strafföreläggande så ska staten betala kostnaderna, säger Gustafsson. Det är praxis.

Hovrätten slår nu fast att Ludmila Engquist har rätt till rättshjälp och att det inte finns någen anledning att styrka ner kostnaderna för advokatens arbete.

"Det betyder en del"

Hovrätten kritiserar Domstolsverkets sätt att sköta Ludmilafallet och vad som sägs i lagen:

"Eftersom det enligt hovrätten inte finns stöd för att vidga Domstolsverkets talesrätt utöver vad som framgår av ordalydelsen i nyssnämnda lag skall Domstolsverkets överklagan i fråga om Ludmila Engquist återbetalningsskyldighet avvisas. "

Ludmila får därmed rättshjälp och Leif Gustafson sina 64 883 kronor.

- Ludmila blev glad, säger Gustafson.

- Det betyder ju en del för henne och är av godo.

Johan Engquists svåger Hans Byström är en av dem som känner Ludmila bäst och för bara några veckor sedan i en intervju i Aftonbladet sa han att Ludmila och Johan längtar hem till Sverige.

I dag vet Ludmila att hon har i alla fall rättshjälpen på sin sida. Kanske första steget på väg hem.

Lennart Håård, Zendry Svärdkrona