Mona Sahlin vill ha fler träningstider till tjejer

”Flickor måste ges lika möjligheter som pojkar att delta”

SPORTBLADET

Tjejers lika rätt att utöva idrott debatterades i riksdagen i går.

Mona Sahlin lovade skärpta krav på jämställdhetsarbetet.

- Lika tillgång på planer och träningstider borde vara en självklarhet, säger riksdagsledamoten Anders Ygeman.

Ygeman lämnade för två veckor sedan in en interpellation till Mona Sahlin angående jämställdheten inom idrotten.

I går debatterades ämnet i riksdagen. Demokrati- och integrationsministern lovar nu skärpa kraven på idrotten.

- Flickor måste ges lika möjligheter som pojkar att delta utifrån sina intressen och förutsättningar.

- Det är därför viktigt att hela idrottsrörelsen arbetar aktivt för att tillgodose att flickors behov av att träna och tävla uppmärksammas för att på så sätt uppnå en jämställd idrott, säger Sahlin.

Johanna Garå