Pernilla Wiberg eftertaxeras på miljonbelopp

Ska betala 6 miljoner i skatt fastslog domstol

SPORTBLADET

STOCKHOLM.Den förra alpinstjärnan Pernilla Wiberg eftertaxeras på cirka 6 miljoner kronor.

  Det fastslog kammarrätten på måndagen.

  - Jag vet att Pernilla kommer att bli mycket besviken över den här domen, säger hennes juridiska ombud Staffan Andersson till TT.

Foto: Peter Kjellerås
Pernilla

Den 28 juni 2000 beslutade länsrätten att Pernilla Wiberg skulle eftertaxeras för inkomståren 1992-1995, då den folkkära idrottaren var skriven i Sverige men när stora inkomster gick till bolaget Nordic Star Management (NSM), med bas i skatteparadiset Isle of Man.

Kammarrätten går på länsrättens linje

  Wiberg hävdade att hon hade ett vanligt anställningsavtal med NSM, att hon fick en vanlig lön utbetald och att resten av pengarna stannade inom bolaget, bland annat i form av personliga pensionsfonder. Skattemyndigheten å sin sida hävdade att Wiberg inte lämnat korrekta inkomstuppgifter.

  Domen överklagades.

  På måndagen gick kammarrätten helt på länsrättens linje och slog fast att Wiberg ska eftertaxeras för ersättning från NSM på sammanlagt 4,9 miljoner kronor och för ersättningar från Svenska skidförbundet på cirka 1,8 miljoner kronor.

  Efter skatter, skattetillägg, räntor och rättegångskostnader stannar slutnotan på cirka 6 miljoner kronor för Wiberg.

  - Jag vill inte gå så långt så att jag säger att domen är felaktig, men vi har invändningar och är besvikna, säger Staffan Andersson.

"Svårt att greppa"

  Kammarrätten slår bland annat fast:

att rätten delar länsrättens uppfattning att Pernilla Wiberg anlitat NSM som representant i syfte att åstadkomma ekonomiskt fördelaktiga avtal om PR och reklam samt att det är Pernilla Wiberg som ska anses ha förvärvat de ersättningar som uppkommit till följd av sponsoravtal mellan NSM och andra företag - alltså att NSM bara varit Wibergs agent, inte arbetsgivare.

att rätten delar länsrättens uppfattning att pengarna från Svenska skidförbundet utgör skattepliktig intäkt för Wiberg.

  Under åren 1992-1995 deklarerade Wiberg, enligt sitt ombud, en inkomst på 720 000 kronor.

  - Avtalet tecknades när Wiberg var väldigt ung och hon hade svårt att själv greppa alla delar i det. Resultatet av den här domen är att hon förlorar nästan allt hon tjänat in under sin karriär, säger Andersson.

Förväntas inte överklaga

   TT: Kommer ni att överklaga?

  - Det finns en möjlighet att vända sig till regeringsrätten, men då måste ett prövningstillstånd beviljas. Vi vet också att Brynäs fälldes i det så kallade "Brynäs-målet" där NSM också var inblandat. Brynäs hävdade att NSM var arbetsgivare till flera spelare, men regeringsrätten fastslog att Brynäs var skyldigt att betala skatter och arbetsgivaravgifter, säger Andersson.

  Hur tar Pernilla Wiberg domen?

  - Jag vet att hon kommer att bli mycket besviken, men just nu är hon i Kanada på resa och jag har inte nått henne personligen, bara mejlat. Fast jag är skeptisk till att hon vill gå vidare, Pernilla är mycket trött på den här processen.

Anders Burström/TT