”Du vill hela tiden testa din förmåga”

Idrotts- psykolog: Det är en förklaring till att man hamnar i ett beroende

SPORTBLADET

En ständig jakt på nya utmaningar.

"Sensation seeker".

- Det är en förklaring till att man hamnar i ett beroende, förklarar idrottspsykologen Johan Plate.

Foto: BILDBYRÅN
Johan Plate.

Jan-Ove Waldner säger själv att han söker spänning och kickar utanför idrottandet.

Plate, en av landets främsta idrottspsykologer, förklarar att detta inte är något specifikt för idrottsmän.

"Obalans i hjärnan"

- Däremot hittar man så kallade "sensation seekers", spänningssökare på svenska, bland högpresterare. Det kan vara inom idrott, men även inom näringsliv eller kultur, säger han.

- Det handlar om en obalans i hjärnan av dopamin, ett signalämne som styr bland annat motivationen.

Det är alltså något fysiskt?

- Ja, det kan man säga.

- Det kan också vara ett beteende man tillägnar sig av folk i sin omgivning. Att det finns personer som hela tiden drar saker till sin spets.

Obalansen kan leda till olika typer av missbruk.

Till exempel, som i fallet J-O Waldner, i samband med spel.

- Är du van att leva i en konkurrensutsadd värld har du en benägenhet att hela tiden flytta fram gränser.

- Du vill hela tiden testa din egen förmåga. Känner du då den här kicken är det lätt att det eskalerar och blir ett missbruk.

Vad ska man göra för att ta sig ur ett sådant här missbruk?

- Först och främst måste man erkänna för sig själv att man har ett problem.

"Skapar press"

- Jag kan förstå att Waldner ger det här offentlighet, det skapar en press mot honom själv att sluta.

Plate är noga med att poängtera att missbruk inte behöver vara vanligare bland idrottsmän än någon annan grupp människor.

Christoffer Bjäreborn