Går det att lita på kommentatorerna?

SPORTBLADET

Kommentatorer bliv vid er kanal. Visst, vi har en fri arbetsmarknad. Men tv-sport handlar i mycket om trovärdighet, att vi tittare kan lita på bild och ord.

Men när Chris Härenstam ena dagen kommenterar fotboll i Eurosport och nästa bodybuilding i 24, då vet jag inte vad han menar med ”snygg vrist”. Ännu mer förvirrande blir det när Chris Härenstam i 24 kommenterar innebandy. Medan Eurosport, den kanal han förknippas med, använder sig av en annan kommentator för samma VM-final.

Det handlar inte om plus eller minus på Chris Härenstams insatser. Jag kan lika gärna nämna Per Forsberg, Daniel Kristiansson, Björn Hedman, eller bisittare som Per Blohm och Ola Andersson.

Ena dagen är de här, nästa där. Likt ett kringresande kommentatorssällskap som säljer sina tjänster, i vetskap om att det är ett bristyrke.

Egentligen är det inte nämnda och onämnda person som ska ha kritik. Utan tv-kanalerna, som i stället för att med ensamrätt knyta kommentatorerna till sig väljer att köpa tillfälliga tjänster.

Billigare, möjligen – men också en grogrund för censur. För varje frilansande kommentator vet att hålla sig till tv-kanalens profil, att anpassa röst och åsikter efter vad SVT, TV3, TV4, Eurosport, Canal+ och Kanal 5 vill ha.

I den här miljön kommer det aldrig att fostras personlighet, likt Bengt Grive, ”Plex” Petersson, Bo Hansson – sådana där obekväma typer som kan få för sig att kritisera den sport de är satta att kommentera.

Det största sveket utsätter SVT oss för. Under förra VM och under kommande EM tar man in en utomstånde fotbollskommentator och studioexpert, Chris Härenstam och Ola Andersson.

Att kanalen inte har råd att ha egna röster är ett svaghetstecken.

Men vem representerar de två under EM. Är det SVT, är det Eurosport och Canal+ eller sitter de i rutan och säljer sig själva?

Den inhyrda personalen sänder också ut signalen att SVT inte anser sin egen fasta personal kompetent nog. Eller att man inte har råd att anställa kompetenta medarbetare. Vilket som, att det efter EM blir fotbollsöde i SVT-rutan är inte mer än rätt åt kanalen.

Sport i tv

Frank Östergren