”Oriktigt och vilseledande”

Rin riktar svidande kritik mot Riksidrottsstyrelsen

SPORTBLADET

Riksidrottsnämnden (Rin) riktar nu svidande kritik mot Riks-idrottsstyrelsen.

Ordföranden Gunnar Larsson och styrelsen anklagas för att ha spridit "oriktiga och vilseledande uppgifter".

Sportbladet berättade i onsdags (se intill) om den motion som Svenska Fotbollförbundet (SvFF) skickat till RF-stämman i maj. SvFF vill med en stadgeändring begränsa Rins (idrottens egen högsta domstol) möjligheter att pröva bestraffningsärenden. Med ändringen skulle Dede Anderson och Abgar Barsom inte kunnat få sina straff kortade i fjol.

Men förslaget har mött kraftiga protester.

- Förslaget hotar rättssäkerheten för samtliga svenska idrottsutövare, dundrade Rin-ordföranden Ove Lindh i ett skriftligt yttrande.

Lyssnar inte

Men Riksidrottsstyrelsen har inte lyssnat på kritiken utan föreslagit att motionen bifalls.

Detta har gjort Ove Lindh ännu mer upprörd och i ett brev till ordföranden Gunnar Larsson höjer han tonläget.

Ove Lindh hävdar nu att Riksidrottsstyrelsen och SvFF försöker driva igenom förslaget i lönndom.

Larsson ser allvarligt på kritiken men värjer sig mot påståendet att man försökt driva igenom förslaget i hemlighet.

- Jag har pratat med Ove Lindh och förklarat att vi ska ha ett styrelsemöte dagen innan RF-stämman. Då ska det här brevet hanteras. Våra juridiska experter ska ge oss råd om det är så allvarligt som Lindh säger, säger Gunnar Larsson.

Ni har ju nyligen föreslagit att motionen bifalls. Backar ni nu?

- Det kan ju tyckas. Men eftersom det här brevet inkommit måste vi ta upp det till behandling.

Utdrag ur Ove Lindhs brev till Gunnar Larsson:

Robert Laul