EU-kommissionen angriper spelmonopol

Undersökning om regelbrott inleds

SPORTBLADET

EU-kommissionen har bestämt sig för att undersöka om sju medlemsländer, inklusive Sverige, missgynnar utländska spelbolag och därmed bryter mot EU:s regler.

Kommissionens initiativ kommer efter att spelbolag lämnat in en rad klagomål och rör Tyskland, Italien, Nederländerna, Danmark, Sverige, Finland och Ungern. Dessa länder har nu två månader på sig att svara på frågor från kommissionen.

Kommissionens undersökning tar endast sikte på om ländernas begränsningar för utländska spelbolag är förenliga med EU-lagstiftning och rör endast spel på sport. Den handlar inte om spelmonopol som sådana eller om nationella lotterier.

Känsligt ämne

Kommissionären för den inre marknaden, Charlie McCreevy, är medveten om att han ger sig in på känsliga frågor när kommissionen nu inleder så kallade överträdelseärenden mot ett antal medlemsländer:

”Jag underskattar inte hur känslig spelfrågan är i många medlemsstater. Att vi skickar de här underrättelserna innebär inte att vi försöker liberalisera marknaden på något sätt”, skriver McCreevy i ett pressmeddelande.

”Vi försöker tvärtom försäkra oss om att de åtgärder som medlemsstaterna har vidtagit är, eller har gjorts, helt förenliga med befintlig EU-rätt. Jag hoppas att svaren vi får är tillfredsställande, och i så fall är ärendet avslutat”, heter det i pressmeddelandet.

Ingen regeländring

Biträdande finansminister Sven-Erik Österberg med ansvar för spelfrågor tror inte att kommissionens initiativ kommer att tvinga fram en ändring av de svenska reglerna på spelmarknaden:

– Vi gör bedömningen att vi har en politik som klarar EU-regelverket, säger Österberg till TT.

Kommissionen pekar i sitt pressmeddelande särskilt på att medlemsländerna inte hur som helst kan hindra utländska spel och samtidigt gynna egna statliga spel. Den saken har EU-domstolen slagit fast, konstaterar kommissionen:

”Särskilt säger domstolen att en medlemsstat inte kan hänvisa till behovet att begränsa medborgarnas tillgång till speltjänster om den samtidigt uppmanar och uppmuntrar dem att delta i statliga lotterier, spel och vadslagning som gynnar statskassan”, skriver kommissionen i sitt pressmeddelande.

Sportbladet.se, TT