Olaglig tävling körs som planerat

Kampsportsarrangör riskerar åtal

SPORTBLADET

Kampsportdelegationen sade nej till världscuptävlingen i karate kumite i Eslöv i helgen.

Men arrangören trotsar beslutet, trots att ansvarig ledare riskerar åtal.

Foto: Stefan Jerrevång
bryter mot lagen Arrangören genomför kapmsportstävling trots förbud. Personerna på bilden har inget med arrangemanget att göra. Arkivfoto: Stefan Jerrevång

– Vi kör som planerat, säger Asghar Keshwardoost till Skånska Dagbladet.

Enligt Keshwardoost, tävlingsansvarig på Shotokan karate academy i Eslöv, står både kommunen och Skånes budo- och kampsportförbund bakom tävlingen.

– Jag fick svaret i fredags och det är alldeles för sent. Jag kan inte stoppa tävlingen nu. Alla hotell och flyg är bokade och alla är på väg hit, säger han.

Kampsportdelegationen sade nej till arrangemanget på grund av att den anser att reglerna är bristfälliga och inte uppfyller kraven på godtagbar säkerhet. I sin prövning fäste man stor vikt vid att fjolårets tävling inte följde det tillstånd som då gällde.

TT: Vad anser du om att arrangören tänker trotsa kampsportdelegationens beslut?

– Som lagen ser ut är det straffbart att arrangera en sådan tävling utan tillstånd. Men vi kan inte agera, det är ett polisärende nu, säger Helena Schultz, handläggare för kampsportsfrågor vid länsstyrelsen i Örebro.

Schultz säger dock att om tävlingen ändå genomförs kan det få konsekvenser om arrangören vill söka nya tillstånd i framtiden.

– Vi tittar på om arrangören kan efterleva reglerna. Men framför allt handlar det om godtagbar säkerhet för utövarna, säger hon.

Enligt Schultz är det inte vanligt att kampsportsdelegationen säger nej till tävlingar, Eslövstävlingen var den tredje, och ingen har tidigare trotsat ett nekat tillstånd.

– Arrangören var väl medveten om tidsramarna, att de var tvungna att lämna in handlingarna i god tid i maj för att vi skulle hinna behandla ärendet vid vårt majmöte, annars fick de vänta till junimötet.

TT