”Frågan är död för oss”

Strid om sammanslagning av jätteförbunden

SPORTBLADET

Styrelseproffset Marianne Nivert och Kai Lervik uppmanar till en sammanslagning av RF och SOK.

Men SOK backar inte.

– Frågan är död för oss, säger presschefen Björn Folin.

Foto: Bildbyrån
Björn Folin.

Riksidrottsstyrelsen (RS) fick i går stöd i sitt önskemål om en sammanslagning av svensk idrott. På Riksidrottsforum i Umeå höll styrelseproffset Marianne Nivert och Kai Lervik en flera timmar lång dragning om sin utredning av svensk idrott.

– Vi har kommit fram till att det viktigaste just nu är att RF och SOK går samman så att idrotten företräds av en tydlig organisation och för att skapa de bästa förutsättningarna för en intensiv satsning på elitidrott, säger Marianne Nivert.

’Svar som man frågar’

SOK är emot en sammanslagning. Presschefen Björn Folin tror inte att utredningen förändrar uppfattningen hos SOK:s medlemmar.

– Utredningen är beställd av RF. Som man frågar får man svar... Som våra förbund har uppfattat det får deras elitverksamhet inte gehör hos Riksidrottsförbundet, säger Folin.

För att en sammanslagning ska kunna bli verklighet krävs att RF:s medlemmar, 68 specialförbund och 21 distriktsförbund (totalt 207 röster)

säger ja på Riksidrottsstämman. Detta kan ske i maj.

Sedan måste SOK:s 35 medlemmar, de olympiska förbunden, säga ja på sitt årsmöte.

Det är samma medlemmar i både RF och SOK, men ifjol röstade flera förbund olika på stämma respektive årsmöte.