Fler och fler arbetslösa

13.700 varslade hittills i november

SPORTBLADET

I slutet av förra veckan var 162 759 personer inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Det är en ökning med 1 243 personer jämfört med veckan före och 16 505 fler än motsvarande vecka i fjol.

Antalet personer som har arbete med stöd uppgick till 77 994, en minskning med 33 personer jämfört med föregående vecka och en minskning med 16 022 jämfört med motsvarande vecka i fjol.

Samtidigt deltog 77 929 personer i program med aktivitetsstöd, en ökning med 1 297 personer jämfört med veckan före och en ökning med 13 262 jämfört med motsvarande vecka i fjol.

Under veckan anmäldes 7 378 nya platser till landets arbetsförmedlingar. Det är en minskning med 509 jämfört med veckan före och 7 925 färre än motsvarande vecka i fjol.

Antalet varslade om uppsägning uppgår hittills i november till 13 700 personer, enligt Arbetsförmedlingens statistik.

I oktober landade siffran på 19 500, den högsta siffran sedan krisåren i början på 1990-talet.