Olympisk rättegångsfight om Ara

SOK mot IOK

SPORTBLADET

Svenska olympiska kommittén (SOK) tar öppen fight med den internationella olympiska organisationen (IOK) i turerna kring Ara Abrahamians medaljprotest i Peking.

IOK och SOK möts inför idrottens egen domstol i Schweiz nästa månad.

Domstolen, Cas, har kallat parterna till hearing den 13 januari i Cas högkvarter i Lausanne.

Från svensk sida deltar Stefan Lindeberg, SOK:s ordförande, samt Björn Rosengren, advokat och medlem av SOK:s styrelse.

Att en nationell olympisk kommitté drar IOK inför Cas är mycket ovanligt. Men här fanns, enligt Lindeberg, ingen annan möjlighet att agera.

SOK hävdar att IOK inte såg till att deras egna regler verkligen följdes i samband med brottningarna i Peking. Det har gett svåra problem för Ara Abrahamian och den svenske förbundskaptenen Leo Mylläri.

Ökade på straffet

Båda krävs på dryga böter. Båda är avstängda från brottningen.

– Enligt IOK:s regler skulle Ara ha fått sin sak prövad i samband med tävlingarna, säger Lindeberg. Så blev det inte.

– Vi begärde att IOK skulle ingripa och det gjorde de inte.

Dessutom, när Abrahamian fick sin dom blev straffet helt oproportionerligt, tycker Lindeberg och SOK.

– Helt absurt, säger Lindeberg.

IOK ansåg att Fila borde bestraffa Abrahamian ytterligare, utöver vad som meddelades direkt i Peking, och det tog det internationella brottningsförbundet fasta på. Plötsligt dök också ett straff för Leo Mylläri upp.

Han hade inte ens fått en varning i Peking och var inte ens i hallen när Ara Abrahamian genomförde sin medaljprotest.

Nekade protesten

Enligt SOK skulle Ara Abrahamian skulle ha fått sin sak prövad i anslutning till semifinalen i Peking, IOK:s regelverk är helt klart på den punkten anser svenskarna. Men Abrahamian förvägrades den rätten.

– Fila tog inte emot protesten, säger Leo Mylläri.

IOK ingrep aldrig för att säkra protestmöjligheten, men anser inte att man gjort något fel.

Kokar man ner alla argumenten till ett principresonemang, så hamnar man i något som SOK och IOK enligt Lindeberg är eniga om.

– Kärnan i de olympiska spelen är de aktiva, och de aktivas rättigheter är en helt central fråga. Då ska IOK också leva upp till ansvar och säkra de aktivas rättigheter.

Och det gjorde man inte när det gällde Abrahamian.