Beslut om Wagner i nästa vecka

SOK kallar till möte: ”Felaktigt beslutsunderlag”

Foto: Sanna Sjöswärd
SPORTBLADET

Veronica Wagner får vänta på besked.

Efter fredagens möte med gymnastikförbundet har SOK kallat till ett extra styrelsemöte där Wagners OS-plats ska diskuteras.

Under fredagen höll SOK, Sveriges olympiska kommitté, ett möte med gymnastikförbundet för att få klarhet i det uppmärksammade beslutet att peta gymnasten Veronica Wagners från den svenska OS-truppen.

Men trots att mötet pågick i flera etapper under hela dagen kommer ämnet att diskuteras ytterligare.

– Hela SOK-styrelsen var inte samlad, därför kommer vi att ha ett extrainkallat styrelsemöte i nästa vecka, säger SOK:s ordförande Stefan Lindeberg till TT.

TT: Är situationen sådan att det krävs ett extra styrelsemöte?

– Man behöver inte dramatisera det. Vi har bara kallat till ett extra styrelsemöte, säger Lindeberg.

TT: Men det är Veronica Wagners OS-plats ni kommer diskutera?

– Ja, delvis. Det finns andra saker också. I övrigt har jag inga kommentarer, säger Lindeberg.

Bakgrunden är en massiv proteststorm efter SOK:s besked att Wagner, trots att hon kvalificerat sig, inte skulle få åka till OS i Peking i augusti. SOK hänvisade till Wagners knäproblem, något som gymnasten själv liksom hennes team och den svenske förbundskaptenen ställde sig frågande till.

Det fick gymnastikförbundets ordförande Malin Eggertz Forsmark att kräva klarhet kring SOK:s beslut.

Ett besked som alltså får vänta ett par dagar till.