51-procentsregeln blir kvar i idrotten

Men Riksidrottsförbundet ska fortsätta utreda frågan

SPORTBLADET

I dag avgjordes en viktig fråga för idrotten.

Riksidrottens högsta beslutande organ, RF-stämman, röstade ja till att behålla 51-procentsregeln.

– En sänkning av 51-procentsgränsen uppfattades som ett principiellt avsteg från vår utgångspunkt – medlemskontrollerade ideella föreningar, säger Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber.

Den rådande 51-procentsregeln innebär att den ideella föreningen måste inneha minst 51 procent av rösterna i ett idrottsaktiebolag och därmed har föreningen rösträttsmajoritet.

Det betyder att ingen enskild person eller företag får köpa upp hela idrottsaktiebolaget.

I dag röstade RF-stämman ja till att behålla 51-procentsregeln.

– Frågan har ett stort symbolvärde för idrottsrörelsen. Under diskussionen pekade många på idrottens ställning i förhållande till renodlad kommersiell verksamhet. En sänkning av 51-procentsgränsen uppfattades som ett principiellt avsteg från vår utgångspunkt - medlemskontrollerade ideella föreningar, säger Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber i ett pressmeddelande.

”Viktig signal till omvärlden”

Styrelsen fick samtidigt i uppdrag att fortsätta utreda frågan.

– Dagens beslut innebär att svensk idrott vill värna sin gemensamma grund, den ideella föreningen. Det är en viktig signal till omvärlden, i en tid när föreningslivets särart ifrågasätts inte minst från EU, säger Mattsson Weijber.

– Samtidigt är det tydligt att flera idrotter är utsatta för en allt hårdare internationell konkurrens som kräver stora resurser att hävda sig i, och därför gav stämman RS i uppdrag att fortsätta utreda frågan.

ARTIKELN HANDLAR OM