65 ton död fisk på OS-arena

Massdöd i Rio de Janeiro

1 av 3 | Foto: Scanpix
Rodrigo de Freitas-lagunen – där OS-tävlingarna i rodd kommer att hållas 2016 – drabbades av syrebrist, vilket resulterade i en massdöd av vattnets fiskar.
SPORTBLADET

En ekologisk katastrof drabbade i veckan Rio de Janeiro.

Rodrigo de Freitas-lagunen – där OS-tävlingarna i rodd kommer att hållas 2016 – drabbades av syrebrist, vilket resulterade i en massdöd av vattnets fiskar.

Nu har myndigheterna tömt lagunen på totalt 65 ton död fisk.

Anledningen till massdöden är inte helt säker, men klart är att syrehalten i Rodrigo de Freitas-lagunen akut sjunkit – med katastrofala konsekvenser.

Alla fiskar, krabbor och räkor har dött och under onsdagen var syrehalten i vattnet nere på noll.

Enligt Carlos Alberto Muniz, från det kommunala miljösekretariatet, och andra experter är det troligen resultatet av att stora mängder organiskt material sköljts ner i lagunen tillsammans med avsloppsvatten, till följd av två kraftiga stormar den senaste tiden.

Kan ske under OS

Biologen Mario Moscatelli är rädd för att det kommer att ske igen.

– Om man inte låter oss övervaka och sköta det på ett modernt sätt, med teknologi, kan lagunen drabbas av fiskdöd under OS, säger han till O Globo.

Enligt USA Today har det tagit 100 arbetare omkring 48 timmar att avlägsna all död fisk.

Nu uppmuntrar Carlos Alberto Muniz till större fiske i lagunen för att hålla fiskpopulation nere på en lägre nivå.

Vanligtvis beskrivs lagunen som en idyllisk plats, precis i skuggan av kristusstatyn som sträcker sig över Rio de Janeiro. Så ser det, som bekant, inte ut nu på den tänkta rodd-arenan i OS 2016.