Söderberg anklagar förbundet

”Är solklart jäv”

SPORTBLADET

Förbundets ordförande stöder DN-galan i det uppblossade datumkriget.

En jävfråga menar Rajne Söderberg då Jan Kowalski sitter i förbundets styrelse:

– Solklar jäv, säger han.

– Vi har inte haft någon diskussion i sakfrågan, den kommer jag inte att deltaga i, säger Kowalski.

Tomas Riste försökte ­gjuta olja på vågorna i det infekterade galabråket med ett brev där han både uppmuntrar ambitionen med Malmö Games men sam­tidigt ger DN-galan stöd i ­datumbråket som uppstått.

Det fick inte avsedd effekt.

I stället riktar nu Rajne Söderberg kritik mot förbundets agerande där man haft ”principdiskussioner i styrelsen”, en styrelse där Stadionklubbarnas ordförande Jan Kowalski sitter.

”Får inte gå till så”

– Jag tycker det är konstigt att förbundsstyrelsen diskuterar den här frågan och Jan Kowalski sitter med. Det är solklar jäv. Jag har sagt till Tomas Riste att så får det inte gå till, säger ­Rajne Söderberg.

Vad får du för svar från Tomas Riste?

– Att det bara är en ­förberedande diskussion, s­äger Söderberg.

Jan Kowalski tillbakavisar jävsituationen.

”Uppenbar jäv”

– Jag har bara gett DN-galans syn på saken i de här frågorna. Vi har inte haft några diskussioner i sakfrågan om sanktion för Malmö Games i styrelsen. Ska vi ha det så kommer jag inte att deltaga, det är uppenbar jäv, säger han.

Malmö Games har ännu inte ansökt officiellt om sanktion för tävlingen, bland annat avvaktar arrangören beslut från kommunen om nytt underlag på Malmö stadion.