Pistorius frias från mordmisstankarna

Men sprintstjärnan kan fällas för dråp och få långt fängelsestraff

1 av 3
SPORTBLADET

Oscar Pistorius är inte skyldig till överlagt mord eller mord.

Det beslutade domare Matilda Masipa i dag.

Flera åtalspunkter återstår fortfarande, däribland dråp som kan ge upp till 15 års fängelse.

– Dråp vore ett rimligt utslag, sa Masipa enligt AP innan hon bröt för dagen.

Det var en sammanbiten Oscar Pistorius som anlände till högsta domstolen i Pretoria under torsdagsmorgonen. Han stod åtalad för överlagt mord, den högsta graden av mord under sydafrikansk lag, tillsammans med två åtalspunkter om att olovligt ha avfyrat ett vapen bland allmänheten och en åtalspunkt om olaga innehav av ammunition.

Inför dagens förhandlingar rådde tveksamheter kring huruvida domare Masipa skulle hinna med att meddela sina beslut i dag. Men i högt tempo förkunnades att sprintstjärnan först friades från överlagt, och senare även mord.

Kan fällas för dråp

Med halva dagen avverkad har domare Masipa friat Pistorius från både överlagt mord och mord.

– Åklagaren har inte lyckats bevisa bortom rimligt tvivel att den åtalade är skyldig till mord. Det finns helt enkelt inte tillräckligt mycket fakta för att stödja ett sådant påstående, säger Masipa.

Till i morgon, fredag, återstår frågan huruvida Pistorius kommer att fällas för dråp – något som kan ge allt mellan villkorlig dom upp till 15 års fängelse.

”Är inte övertygad”

Innan domare Masipa avslutade för dagen vid 14.30-tiden antydde hon vartåt hon lutade.

– Under de rådande omständigheterna står det klart att den åtalades agerande var vårdslöst och att han använde överdrivet våld. Jag är av åsikten att den åtalade agerat förhastat och jag är inte övertygad om argumentet att en resonlig man hade avfyrat fyra skott genom en badrumsdörr, säger Masipa.

Kvar återstår även de tre övriga åtalspunkterna, för vilka Pistorius också riskerar upp till fem respektive 15 års fängelse.

Rättegången återupptas i morgon klockan 9.30 svensk tid.

FAKTA

Det här kan hända Pistorius

Vad hände i Pistorius hus?

Var hans intention att döda när han sprang genom korridoren och sköt genom badrumsdörren?

Om Masipa anser att så var fallet finner hon honom skyldig till mord.

Då är frågan om det mordet var överlagt.

Om så är fallet fäller hon honom för överlagt mord och han får livstids fängelse utan chans till villkorlig frigivning de första 25 åren. Hon kan dock reducera fängelsestraffet om hon finner betydande eller obestridlig bevisning.

Om inte (bara mord) får han minst 15 års fängelse. Hon kan dock reducera fängelsestraffet om hon finner betydande eller obestridlig bevisning. Hon har handlingsfrihet att välja ett alternativ till fängelsestraff, exempelvis skyddstillsyn eller villkorlig dom.

  ●●●●

Om Masipa anser att han inte hade för intention att döda när han sprang genom korridoren och sköt genom badrumsdörren är han oskyldig till mord.

Då måste hon besluta huruvida hans agerande var ett lagligt agerande av en resonlig man.

Pistorius förlitar sig till ett försvar, självförsvar.

Masipa måste besluta huruvida han lytt under sydafrikansk lag för självförsvar.

I Sydafrika innebär det att det måste ha funnits ett klart, överhängande och omedelbart hot för Pistorius.

Masipa måste även bedöma huruvida Pirstoirus hade några andra alternativ vid händelsen. Tex: Behövde han verkligen skjuta fyra gånger genom dörren? Hade det inte räckt med ett varningsskott?

Om Masipa finner att Pistorius agerat rimligt är han oskyldig. Då vandrar han ut ur rättssalen som en fri man.

Om Masipa finner att hans försvar om självförsvar inte håller enligt sydafrikansk lag måste han fällas för dråp. Då väntar upp till 15 år i fängelse (ingen miniminivå) .

Masipa har även handlingsfriheten att dela ut något annat än ett fängelsestraff. Hon kan välja exempelvis husarrest, sätta honom under skyddstillsyn eller ett ekonomiskt straff. Hon kan kombinera alternativen.

Men även om Pistorius frikänns från mordåtalet löper han risken av fängelsestraff på de övriga tre åtalspunkterna. De två åtalspunkterna om att att ha avfyrat ett vapen på allmän plats kan straffas med fängelse upp till fem år om han anses skyldig (ingen miniminivå).

Den sista åtalspunkten, olaga innehav av ammunition, kan straffas med fängelse upp till 15 år (ingen miniminivå).

Sammanställning: Kristopher Karlsson

ARTIKELN HANDLAR OM