Här prejas Kalla och Nilsson av backen

Bilder från SVT

SPORTBLADET