Efter kaoset – kaptenerna kallas till möte

SPORTBLADET

De våldsamma tacklingarna får Hockeyligan att agera.

Nu kallar SHL:s sportchef Johan Hemlin samtliga lagkaptener till ett möte där just spelarnas säkerhet är högprioriterad:

– Självklart blir det en del fokus på den senaste tidens uppmärksammade situationer, säger Hemlin.

Efter en stökig höst har SHL på nytt drabbats av en rad våldsamma händelser i samband med matcher.

Enligt vad Sportbladet erfar har nu SHL tröttnat på allt för många enskilda handlingar som i sin tur lett till svåra skador och långa avstängningar. Just nu pågår ett arbete med att analysera och försöka komma fram till vilka åtgärder som ska sättas in.

Flera olika grupper, bland annat spelare och läkare, ska få ge sin bild över varför det ser ut som det gör.

Telefonmöte under veckan

Inga beslut kommer att fattas den närmaste tiden, men att få bort alla våldsamma handlingar är en högprioriterad fråga, enligt Johan Hemlin,

Just nu är SHL mitt inne i ett tätt matchschema där mycket ska avgöras. Ändå kommer Hemlin under veckan ha telefonmöten med samtliga klubbars lagkaptener. En punkt som står högt på listan är den om våldsamma och otillåtna tacklingar:

– Vi har haft några möten med lagkaptenerna tidigare under säsongen om olika frågor och mötet den här veckan var planerat sedan tidigare. Men självklart blir det en del fokus på den senaste tidens uppmärksammade situationer, däremot inte specifikt de anmälningar som var i helgen, säger Hemlin.

Inför säsongen hade Hemlin möten med både lagkaptener och läkare. Att det nu genomförs möten mitt under säsongen tycker han är positivt och ett steg framåt.

– Bara att vi kan sitta och prata om såna här saker mitt under brinnande säsong är ett bra tecken. Det finns en ökad förståelse och en ökad medvetenhet bland spelare, säger Hemlin.

Hur ser du på situationen som är nu?

– Antalet domar och anmälningar är på en högre nivå än tidigare. Det svåra i den analysen är att vi ser mer i dag än vi gjorde tidigare. Och att disciplinnämnden dömer tuffare, vilket gör att fler och längre avstängningar inte per automatik innebär att förseelserna blivit värre. Det kan vara att vi upptäcker mer och dömer hårdare.

”Det stör oss alla”

Men om vi tittar på situationen i dag, det du och vi andra ser just nu med de hjälpmedel som finns?

– Det är inte bra att vi har spelare som blir skadade av vårdslöst spel. Det sker skador, ishockey är en kontaktsport, men just skador som uppkommer av att spelarna inte respekterar varandra och utför en våldsam handling är inte okej. Det stör oss alla. Samtidigt är det svåranalyserat för vissa handlingar och beteenden är svåra att förklara. Men varje gång vi får en smäll där man kan skönja brist på respekt eller ett förhållningssätt som inte är förenligt med spelarnas säkerhet är det ett hack i skivan.

De hårdare bestraffningarna har inte fått önskad effekt och Hemlin lägger ett stort ansvar på enskilda spelare:

– Oavsett hur vi sätter upp regelverket handlar det om den enskilda spelarens agerande i just den situationen. Och där finns det mycket att göra när det handlar om ansvarsfråga och respektfråga och hur de här sakerna hänger ihop på isen.

ARTIKELN HANDLAR OM