Proffslagen ändras INTE

Utredningens medicinska expert: Inget har förändrats

SPORTBLADET

Paolo Roberto och övriga boxnings–Sverige drömmer om proffsgalor i Globen.

Men drömmen förblir en dröm.

– Ur medicinskt perspektiv har ingenting förändrats, säger Martin Ingvar, medicinsk expert i proffsboxningsutredningen.

Efter Paolo Robertos succéseger på Åland mot argentinaren Raul Eduardo Bejarano såg proffsboxning i Sverige ut att kunna bli verklighet. Inte minst efter idrottsministern Mona Sahlins klara ställningstagande för ett upphävande av det över 30 år gamla proffsboxningsförbudet.

Nu är situationen en annan – eller densamma: status quo.

”Hjärnan går sönder”

– Ur medicinskt perspektiv har ingenting förändrats: slår man på hjärnan så går den sönder, säger Martin Ingvar, professor i neurofysiologi vid Karolinska institutet i Solna.

Ingvar sitter med som medicinsk expert i den av regeringen tillsatta proffsboxnings- och kampidrottsutredningen. En utredning som bland annat ska se över lagen om förbud mot profesionell boxning och bedöma om den fyller sitt syfte. Senast den 15 mars nästa år ska utredningen lämna över sitt betänkande till Mona Sahlin.

– Jag hoppas att utredningen kommer fram till slutsatsen att proffsboxning ska tillåtas i Sverige. Jag kommer att arbeta för att det ska komma ett förslag till riksdagen, säger Sahlin till TT.

Ingvar blir både förvånad och besviken när han ställs inför idrottsministerns utspel.

– Det är inte helt lätt att sitta i en utredning på uppdrag av regeringen och sedan höra att ministern redan har en klar åsikt, säger han.

– Hon har alltid haft en tydlig hållning vad det gäller de svagas rätt. För mig är det förvånande att höra henne säga de här sakerna.

I utredningens direktiv från regeringen står att tonvikten ska ligga på de medicinska aspekterna.

– Och när det gäller dem har vi redan nått en någorlunda gemensam ståndpunkt och det är den som lägger grunden för det ställningstagande vi har inför regeringen.

Gruppens slutsatser är viktiga. Utan att ha utredningens stöd i ryggen kommer Sahlin inte att ha några utsikter att få en lagändring till stånd.

– Kommer utredningen fram till att proffsboxning bör tillåtas tror jag att det finns en stor chans till en lagändring, annars blir det svårare, säger Peter Pedersen, boxningsintresserad riksdagsledamot för vänsterpartiet.

Majoritet röstade för

En stor majoritet av riksdagsledamöterna röstade i april 2001 för att regeringen skulle tillsätta den utredning som just nu behandlar proffsboxningsförbudet.

– Men när man ser de siffrorna ska man veta att en hel del av dem som var för en utredning ställde sig bakom i syfte att få fram ett än kraftigare nej mot proffsboxning, säger kristdemokraternas ledare Alf Svensson.

Martin Fransson