Granskning: Fallet Boovallen

”Är lösningen på idrottskonflikten”

Beslutet som hotar idrottsanläggningar i hela Sverige ifrågasätts av experten: Är inte deras fråga

Av: 

Patrik Brenning

FOTBOLL

Konflikten kring Boovallen kan få konsekvenser för idrottsanläggningar i hela Sverige och är nu på väg att bli en sak för riksdagen.

Men att se på ljudet från idrottsanläggningar som en hälsofråga för de boende ifrågasätts av bullerexperten Mikael Ögren.

– Det här är inte en fråga för experter på buller och hälsa, säger Ögren.

Om Boovallen i Nacka varit en väg hade bullernivåerna från platsen varit tillåtna. När ljudet nu istället kommer från fotbollsspelande barn har de av Mark och Miljödomstolen ansetts överstiga de tillåtna gränserna. En dom som nu är på väg att överklagas till Mark och Miljööverdomstolen.

Anledningen är att svenska domstolar valt att likställa buller från idrottsplatser med ljud från industrier – trots att Naturvårdsverket, som sätter bullernivåerna, påpekar att de nivåerna inte är framtagna för buller från lek och idrott.

Mark och Miljödomstolen i Nacka har redan beordrat restriktivare öppettider för fotbollsplanen och att bullerplank ska uppföras. En konstruktion som beräknas bekosta mellan tio och tolv miljoner kronor.

Mikael Ögren.

Men att motivera åtgärderna med att ljudet kan vara farligt på sikt för de boendes hälsa är tveksamt, menar akustikforskaren och bullerexperten Mikael Ögren vid Sahlgrenska akademin. Han säger att ljud från idrottsanläggningar i allmänhet inte kan likställas med industribuller.

– Jag tycker inte att det här är en hälsofråga och jag tycker inte att man ska fråga experter på hälsa om riskerna för de boende. Istället ska man lösa det här på bästa sätt i samförstånd mellan myndigheter, boende och klubbar. Det här handlar mer om planering och förhandling för att alla ska känna sig hörda. Jag tror inte att forskare eller hälsoexperter kan ge svar som hjälper utan det handlar om sunt förnuft, säger Ögren.

Bullernivåer ska inte lösa denna konflikt tycker Ögren.

Foto: ERIK SIMANDER / BILDBYRÅN

Experten säger att han inte känner till någon forskning på de eventuella hälsoeffekterna av buller från idrottsutövning men han menar att den bör vara mindre hälsofarlig än till exempel vägbuller.

– Om ljudnivån är 55 dBA från en väg (den högsta nivå som uppmätts vid fasaderna intill Boovallen) är det på gränsen till vad man brukar kalla för en acceptabel ljudnivå men en väg är en annan sorts källa. Den pågår ständigt, dygnet runt, och det gör inte den här verksamheten. Här kommer det korta toppar från fotbollsspelare och det är inte alls lika mycket akustisk energi och det tar sig inte heller in i hus på samma sätt eftersom fotbollsspelande inte har några lågfrekventa komponenter, till skillnad från till exempel motorer.

Trots det är den tillåtna ljudnivån från biltrafik vid bostadsfasader (55dBA) högre än den gräns som nu appliceras på idrottsanläggningar (45 dBA).

– Jag skulle säga att du förmodligen påverkas mindre av ljudet från en fotbollsplan. Men då är frågan samtidigt vad man menar med ”påverkas”. Det kan mycket väl vara så att du blir mer störd av fotbollsspelande ungdomar än bilar om man är negativt inställd till aktiviteten och inte känner sig lyssnad på.

”Beror mest på dig själv hur du störs”

Mikael Ögren säger att anledningen till att grannarna känner sig så störda av fotbollsplanen kan vara att de är negativt inställda till fotbollsklubben från första början. En uppfattning som sedan riskerar att ha förstärkts ytterligare av det infekterade bråk, där rena hot enligt uppgifter till Sportbladet förekommit, som i flera år rasat mellan grannarna och klubben i Nacka.

– Framförallt handlar det här om psykoakustik, alltså hur man uppfattar ljudet. Det finns forskning på liknande ljud och vi vet ganska väl att när vi talar om störning från den typen av buller att den är beroende av vad man har för attityd till källan. Om man älskar, som i det här fallet fotboll, så blir man mycket mindre störd. Om du däremot är väldigt negativt inställd till fotboll och tycker att det inte hör hemma i ditt bostadsområde blir man väldigt störd av det. Det är väldigt, väldigt kontextuellt och det beror mest på dig själv hur mycket du störs.

Så om grannarna skulle få en mer positiv upplevelse av idrottsplatsen skulle störningen av ljudet också lindras?

– Verkligen, det ser man i forskningen. Om du till exempel får inflytande över källan, om det är en aktivitet du störs av någon kväll och de då lyssnar och ändrar på det, så har det en enorm betydelse. Om du känner att de som bullrar lyssnar på dig och anpassar sig är det väldigt starkt, mycket starkare än att minska ljudet med någon decibel eller två. Det tror jag verkligen är lösningen ur en störningsaspekt.

ANNONS EXTERN LÄNK

Munskydd, solskydd och antikroppstest - klicka hem allt inför sommaren här.

MEDS

Publisert:

LÄS VIDARE

Thomas Bodström: ”Ingen stad kommer kunna ha idrottsplatser”

Sportbladet – Allsvenskan

Prenumerera på vårt nyhetsbrev om Allsvenskan – krönikor, reportage, intervjuer, granskningar och rankningar.

Ja, tack!

ÄMNEN I ARTIKELN

Granskning: Fallet Boovallen

Ungdomsfotboll