Tillåten som väg men inte som fotbollsplan

Nu agerar politikerna: Måste kunna tåla att det låter från en idrottsplats

Om Boovallen i Nacka varit en väg hade den varit laglig men eftersom det är en fotbollsanläggning är den nu delvis stängd i väntan på bullerskydd.

Men är ljud från barn och ungdomarnas fotbollsverksamhet att likställa med buller från industrier?

Frågan som kan få konsekvenser för idrottsanläggningar i hela Sverige kommer nu bli en sak för riksdagen.

– Man måste kunna tåla att det låter från en idrottsplats, säger Peter Helander (C), som förbereder en motion med förslag på en lagändring.

”Ingen stad kommer kunna ha idrottsplatser”, sa tidigare justitieministern och förre Boo FF-ordföranden Thomas Bodström när Sportbladet i juli skrev om den senaste turen i den infekterade konflikten kring Boovallen.

Idrottsplatsen i Nacka utanför Stockholm har fått restriktioner gällande öppettider och krav på uppförande av bullerplank till en kostnad av 10–12 miljoner kronor efter att Mark och miljödomstolen slagit fast att bullernivåerna från idrottsplatsen överstiger gränsvärdena för industribuller vid fasaderna på elva angränsande fastigheter. En dom som kan bli prejudikat och i så fall påverka idrottsanläggningar över hela landet.

Men är ljud från barn och ungdomarnas fotbollsverksamhet att likställa med buller från industrier?

Frågan har efter Sportbladets artikel lett till protester på allsvenska arenor och fått flera kända svenskar att reagera. Nu blir den också återigen ett ärende för riksdagen.

Nivåerna inte framtagna för idrott

Redan 2017 ville centerpartisterna Per Lodenius och Peter Helander ge Naturvårdsverket i uppdrag att ”se över de allmänna råden om buller kopplade till motorbanor och de idrottsanläggningar som lyder under definitionen industribuller”. Politikerna tog upp Boovallen som exempel och menade att flera anläggningar hotades av nedläggning med dagens regelverk.

Motionen avslogs dock då Naturvårdsverket påpekade att de aldrig satt några riktlinjer för bullernivåer när det gäller idrottsplatser.

”Om en tillsynsmyndighet utifrån sin egen erfarenhet bedömer att de vill fortsätta använda samma nivåer som för industribuller så kan de förstås göra det”, skrev Naturvårdsverket till Miljö- och jordbruksutskottet som sedan yrkade på att motionen skulle avslås.

Från Naturvårdsverkets sida har ingenting heller förändrats sedan dess.

– Precis som tidigare så finns inga specifika riktlinjer för idrottsplatser men det finns vägledning för industribuller, säger handläggaren Moa Ek.

Boovalla
Boovalla

Är idrottsanläggningar att jämföra med industribuller?

– Naturvårdsverkets vägledning om industribuller är framtagen för buller från industrier och tekniska installationer, inte för buller från till exempel lek- och idrottsutövning.

Riksdagsledamoten Peter Helander pekar också på att olika sorters buller bedöms olika. Fasadnivåerna vid mätningarna på bostadshusen vid Boovallen 2014 visade värden på som högst 55 dBA. Över riktvärdet för industribuller för kvällar och helger på 45 dBA men i linje med, eller under, riktvärdena för till exempel vägtrafik (55 dBA) och spårtrafik (60 dBA).

Hade det varit en väg istället för en idrottsplats intill husen i Nacka hade det alltså varit helt i linje med rekommendationerna.

– Det har vi även drabbats av i min hemkommun Mora. Att när tåget åker på järnvägen är det en bullernivå och när det svänger in på sågverket är det en annan som gäller, säger Helander.

Praxis kan ändras vid ny dom

Att det är just industribullernivåerna som används vid landets Mark och miljödomstolar även när det kommer till idrottsanläggningar beror enligt Ola Lindstrand, tekniskt råd vid den senaste domen kring Boovallen i Nacka Tingsrätt, på praxis satt genom tidigare domar i Mark och miljööverdomstolen (Möd).

– Även om det står som du säger hos Boverket och Naturvårdsverket så måste tingsrätten titta på den praxis som finns och då finns det en hel del från Mark och miljööverdomstolen just i frågan om hur det kan vara för en tennisplan eller en bollplan och hur man hanterat de frågorna. Då gör vi en bedömning av det enskilda fallet utifrån det, för det finns inte ett svar på hur man ser på bullerstörningar utan du måste titta på det enskilda fallet och det fallets historia, säger Lindstrand utan att vilja uttala sig om Boovallen specifikt.

För att den praxis ska förändras krävs antingen att Mark och miljööverdomstolen (Möd) gör en annan bedömning i en ny dom eller att politiker ändrar lagstiftningen. Båda de sakerna skulle nu kunna ske.

Nacka Kommun har, som Sportbladet berättat, sökt prövningstillstånd till Möd gällande Boovallen.

– Eftersom samhället utvecklar sig kan det bli så att det hänt så mycket att Möd sätter en ny praxis. Därför kan jag inte uttala mig om just Boovallen heller, eftersom det är överklagat dit. Om Möd tar upp det får vi se vad de kommer fram till, säger Ola Lindstrand.

Samtidigt förbereder också Peter Helander en ny motion till riksdagen med hopp om förändrad lagstiftning.

– Vi måste hitta någon lösning där vi kan särskilja buller från buller. Det är orimligt att barn som idrottar skapar buller som gör att idrottsplatser inte får användas, säger Helander.

Peter Helander (C)
Peter Helander (C)

Vad konkret är det du kommer yrka på ska förändras i motionen?

– Det vet jag inte ännu, jag ska sätta mig ner och prata med olika människor som har bättre koll på vilken lagstiftning vi skulle kunna förändra för att särskilja den här typen av buller, som jag personligen inte ens vill kalla för buller, säger Helander och pekar på flera andra punkter han tycker är märkligt kring dagens tolkningar och bestämmelser:

– Kan man verkligen hävda att en verksamhet måste stängas när man själv flyttat in i området där verksamheten finns? Problemet med industribuller har redan gjort att människor bygger nära industrier och sedan lyckas få verksamheten att stänga ner efteråt. Sedan har det också funnits en diskussion kring om var du ska mäta buller, om det är i en lägenhet eller på fasaden. Där är det rimligt att man mäter inifrån lägenheten om den till exempel ligger vid en väg.

Vad betyder det att kunna ha idrottsanläggningar nära hus?

– Jag tycker att det är jätteviktigt. Vi bör ha spontanidrottsplatser i mycket större omfattning än i dag och de ska ligga där människor bor. Vi behöver få ungdomar och människor att röra på sig mer, inte mindre. Man måste kunna tåla att det låter från en idrottsplats.

Nacka Kommun väntar fortfarande på besked angående prövningstillståndet.

Publisert:

LÄS VIDARE

Allsvenska sillybrevet med Daniel Kristoffersson

Missa inga heta fotbollsnyheter – I detta nyhetsbrev ger Sportbladets Daniel Kristoffersson dig veckans hetaste nyheter, rykten och intervjuer från Allsvenskan.