Segui: Kan inte bli mer demokratiskt

FOTBOLL

Johan Segui förnekar bestämt att han kuppat sig till ordförande i AIK Fotboll AB.

Han slår också fast att omstruktureringen är för klubbens eget bästa.

– Det här är något vi strävat efter i fem år, säger Segui.

Foto: Johan Segui.

Enligt uppgifter till Sportbladet har AIK:s nya bolagsstyrelse formats av Johan Segui personligen.

Det stämmer inte, enligt huvudpersonen själv.

– Det är ju valberedningen som tagit fram namnen på de nya styrelsemedlemmarna, så det kan inte bli mer demokratiskt än så, säger Segui.

Att han och Mattias Grundström överrumplat sina egna styrelsekollegor på AIK FF:s årsmöte och presenterat ett förslag utan förvarning hävdar han också är felaktiga uppgifter. Medan flera av varandra oberoende källor till Sportbladet bekräftar att delar av styrelsen inte kände till förslaget, hävdar Segui att samtliga visst hade underrättats.

– Det gick ut ett mejl till alla inför årsmötet. Där kunde man också komma med synpunkter om man hade några sådana, säger Segui.

”Egenskap av ordförande”

Han förklarar också att beslut om fullmakt togs på föreningsstyrelsen konstituerande möte.

– Där beslutades att ordförande eller två styrelsemedlemmar tecknar föreningen. Jag företrädde alltså AIK Fotboll i egenskap av ordförande.

Du avsatte sedan nomineringskommittén. Är inte den viktig när det kommer till att fatta ett demokratiskt beslut?

– Alltså, en bolagsstämma är ju inte demokratisk för fem öre, där är det ägarna som bestämmer. Dessutom avsattes ingen, däremot så har en del ledamöter ersatts av nya.

Vill inte bemöta kritiken

Ja, två av dem ska ha fått mejl av dig personligen där det förklarades att de inte längre behövs…

– Det där är en sanning med modifikation. I ägardirektivet som presenterades på årsmötet framgår att vi ämnar att integrera styrelsen till en. Och de två personerna sitter ju kvar i AIK FF:s styrelse, säger Segui.

Han känner inte för att bemöta den kritik som källor till Sportbladet framför.

– Anonyma påståenden har jag däremot ingen lust att kommentera. Det är bättre att folk träder fram med namn och säger vad de tycker, säger Segui.

ARTIKELN HANDLAR OM