Frida Fagerlund: Omöjligt att se Sverige misslyckas

RIFU. Det går alltid att göra saker bättre, men det är svårt att hitta något att klaga på efter ett gruppspel likt detta.

Jag försöker visualisera hur Sverige möjligen kan misslyckas på sikt. Här, mitt i den japanska grönskan, är det fullständigt omöjligt.