Mejla

Robert Laul

Laul: Kommer ÖFK:s revisor och medlemmar gå med på detta?

Publicerad:
Uppdaterad:

Östersunds FK har dragit in sig själva i en svårbegriplig, ekonomisk röra.

Den kommer att ramla ner i två väldigt konkreta frågeställningar:

Hur ser revisorn på upplägget?

Och hur ser medlemmarna på att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019?

Sportbladet har i flera omgångar rapporterat om den ansträngda ekonomin i Östersunds FK och bolagets försök att hantera situationen.

I centrum finns ett sponsoravtal värt drygt 15 miljoner kronor (16,1 för att vara exakt). I ÖFK:s dialog med Svenska Fotbollförbundets Licensnämnden framgick att pengarna skulle betalas ut i november, december och januari.

Licensnämnden trodde inte på upplägget i sin helhet och beviljade inte ÖFK elitlicens.

I Överklagandenämnden gick det bättre för klubben, nämnden trodde på sponsoravtalet och gav ÖFK licensen tillbaka med motiveringen att "förutsättningar för fortsatt drift i vart fall inte framstår som uppenbart orealistisk".

”Idrottsmedicin och rehabmaskiner”

Till nämnden ska ÖFK uppgett att det handlade om ett brittiskt bolag som investerar i idrottsmedicin och rehabmaskiner, men ännu långt in i februari har inga pengar inkommit.

Expressen publicerade under fredagskvällen en artikel att det aktuella bolaget ska vara baserat på Cypern och heta Puls8 Ltd, vilket senare bekräftades av ÖFK, men något bindande avtal finns ännu inte, endast pågående förhandlingar.

Överklagandenämnden kan inte återkalla sitt beslut, ur det perspektivet har ÖFK sin elitlicens, men det är problematiskt för klubben utifrån det som står i bolagets preliminära resultat- och balansräkning som Sportbladet kunde avslöja tidigare under fredagen.

Där framgår att det internationella sponsoravtalet har tagits upp i Östersunds FK Elitfotboll AB:s preliminära balansräkning trots att inga pengar ännu betalats ut. Under kortfristiga fordringar ligger posten ”ej reskontraförda kundfordringar” på 16,1 miljoner kronor. Det är avtalet, enligt Sportbladets uppgifter.

21 miljoner i sponsorintäkter

I den preliminära resultaträkningen för 2019 redovisas sponsorintäkter på 21 miljoner kronor vilket är en tre gånger så hög siffra jämfört med de senaste åren (sponsorintäkterna har tidigare legat på drygt sex miljoner/år).

ÖFK:s bolagsordförande Maria Wilén vill inte kommentera något om hur och varför avtalet har bokförts som det har gjort.

– Jag kommer inte ge någon kommentar om det utan vi kommer föreslå en verksamhetsberättelse till föreningens stämma och årsredovisning och då kommer det att redogöras. Innan dess kommer jag inte lämna någon kommentar, säger Maria Wilén.

Sportbladet har pratat med SvFF:s ekonomichef Kjell Sahlström apropå att en kortfristig fordran i balansräkningen i normalfallet också är resultatpåverkande.

– Förutsatt att det inte skett någon form av kvittning, men det kan man bara veta genom att studera det enskilda fallet, säger Kjell Sahlström.

Från Östersunds hemsida
Från Östersunds hemsida

Förlust på 18,5 miljoner – minst

Enligt det preliminära resultatet gör ÖFK en förlust på 18,5 miljoner kronor för 2019, men minussiffran är i själva verket drygt 29 miljoner. ÖFK har där återfört knappt 10,7 miljoner från två periodiseringsfonder. Om dessutom de drygt 15 sponsormiljonerna som ännu inte betalats ut räknas bort skulle bolagets preliminära minussiffra landat på 45 miljoner kronor.

Nu återstår för ÖFK:s revisor att ta ställning till vad som kan släppas igenom och inte. Den preliminära resultat- och balansräkningen är just nu på revision.

2018 var ÖFK:s egna kapital 23,2 miljoner kronor. Så länge förlusten "bara" är på 18,5 miljoner klarar sig det egna kapitalet. Men om det nu visar sig att det aldrig kommer några drygt 15 miljoner så är det bara för ÖFK:s medlemmar att göra matematiken.

Under fredagskvällen publicerade ÖFK ett uttalande på sin hemsida från deras påstådda ”utländske partner”. Partnern kallar ÖFK för ”en sovande fotbollsjätte”, men bekräftar på knagglig engelska att det är osäkert om det blir ett samarbete:

”That will happen if and when we are able to reveal more of our plans and our business negotiations are satisfactorily concluded”.

Jag undrar vad revisorn Jens Edlund tänkte när han såg den avslutningen…?

Ytterst handlar detta om föreningsdemokrati. Det är under bolagsstämman (11 mars) och årsmötet (12 mars) som medlemmarna ska bevilja respektive styrelser ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

avRobert Laul

Publicerad: