AIK fotboll tvingas till extra bolagsstämma

FOTBOLL

AIK Fotboll AB har helrenoverat sin styrelse med Johan Segui i spetsen. 

Men efter bolagsstämman följer styrelsen inte reglerna för att finnas listade på Stockholmsbörsen.

– Nomineringskommittén kommer snarast möjligt kalla till en extrainsatt bolagsstämma, säger Johan Segui.

Foto: Johan Segui.

Sportbladet skrev i dag om hur Johan Segui fått allt mer makt i AIK. Bland annat har han varit en drivande del i den omvandling som skett av börsnoterade AIK Fotboll AB. Efter den senaste bolagsstämman så består aktiebolagets styrelse till fem sjättedelar av personer som också sitter i huvudägaren AIK FF:s styrelse, båda ledda av Johan Segui.

Segui själv viftade bort kritiken om att han fått en alltför stor makt i klubben med att besluten fattats på demokratisk väg.

"Ska följa regler till punkt och pricka”

Men nu kan Sportbladet berätta att styrelseförändringen kommer att fortsätta - för att bolaget ska få ligga kvar på Stockholmsbörsen. Enligt börsens regler måste nämligen minst två personer i styrelsen vara oberoende av huvudägaren (i det här fallet AIK FF).

– De där reglerna finns i koden för bolagsstyrning, man kan säga att kodens regler är uttryck för god sed på värdepappersmarknaden, säger Anders Ackebo, advokat och före detta noterings- och övervakningschef på Stockholmsbörsen.

Johan Segui säger att bristen på oberoende styrelsemedlemmar beror på ett sent avhopp från Gustaf Eriksson bara dagen före bolagsstämman.

– Som majoritetsägare har vi gett i uppdrag till nominineringskommittén att snarast möjligt kalla till en extrainsatt bolagsstämma där enkom frågan om fyllnadsval kommer att ske. En oberoende kandidat eller en representant för våra minoritetsägare.

– Vi ämnar naturligtvis följa alla regler och normer till punkt och pricka, säger Segui.

ARTIKELN HANDLAR OM

AIK

Fotboll