Kan riva upp beslutet efter massiv kritik

FOTBOLL

Svenska Fotbollförbundet beslutade sig för att införa fria byten i herrarnas division två och tre - samt damernas division ett.

Men efter massiva protester kallar Svff till nytt möte.

”Skälet är att berörda föreningar och flera distriktsförbund har reagerat starkt på regeländringen”, skriver förbundet.

Vid det ordinarie representantskapsmötet den 1 december beslutades det att man skulle införa fria byten för herrarnas division två och tre, samt damernas division 1.

Två veckor senare väljer förbundet att kalla till nytt möte. Beslutet som togs den 1 december har väckt starka reaktioner.

Nytt möte 9 januari

”På torsdagen beslutade Svenska Fotbollförbundets styrelse att kalla till sammanträde med Representantskapet tisdag den 9 januari. Beslutet som togs på det ordinarie Representantskapet den 1 december om att bifalla en motion från Hallands FF om att införa flexibelt avbytarsystem i div.2-3 herrar samt div.1 damer återkallas. Förbundsstyrelsen lägger nu fram ett nytt förslag till beslut”, skriver Svff.

”Skälet är att berörda föreningar och flera distriktsförbund har reagerat starkt på regeländringen. Föreningarna har inte känt sig tillräckligt informerade inför beslutet och dess konsekvenser.”

– Vi fattar beslutet i ljuset av inspel från våra medlemsföreningar och efter samråd med våra distriktsförbund. Det som framförts är att förankringsprocessen runt om i landet inför beslutet inte varit bästa möjliga, och därför ansåg styrelsen att det enda rätta var att ta en fördjupad diskussion i frågan, att föra fram ett alternativt förslag och kalla Representantskapet på nytt i den här enskilda frågan. Förbundets ambition, och demokratiska grund, måste alltid vara att våra föreningar är informerade och trygga med förarbetet inför de beslut som ska tas, säger SvFF:s ordförande Karl-Erik Nilsson.

Man föreslår i stället att utöka antalet byten från tre till fem. Regeländringen ska utredas under den kommande säsongen.

ARTIKELN HANDLAR OM