Nämnden splittrad – använde olika regler

FOTBOLL

”Vi har tittat på den regeln”

1 av 21

Svenska fotbollförbundets disciplinnämnd är splittrad i sin dom efter den avbrutna matchen i Jönköping.

Allt landar i hur en supporter egentligen ska definieras och vilka regler som ska tillämpas.

Svenska fotbollförbundets disciplinnämnd ger Östersund segern med 3-0 efter den avbrutna matchen borta mot Jönköpings Södra. Detta då majoriteten av nämnden anser att den 17-åring som sprang in på planen ska betraktas som supporter till Jönköpings Södra då han kom från hemmalagets läktarsektion.

Men i domen framgår också att två personer, Kerstin Elserth och Kristin Persson, inte delar nämndens bedömning.

”En supporter beskrivs enligt fotbollens regler som "en person som genom klädesplagg, kännetecken, text, uppträdande eller på annat sätt tydligt stödjer viss förening", se 3 kap 11 § andra stycket särskilda tävlingsbestämmelser herr”, skriver Elserth och Persson och menar att mannen som sprang in, en 17-åring från Södertälje i neutrala kläder, därmed inte kan betraktas som supporter till något av lagen.

”Ingenting som bryter den presumtionen”

Majoriteten såg dock annorlunda på det hela då de, enligt andra vice ordförande Erlend Stavehaug, inte använde sig av definitionen i de särskilda tävlingsbestämmelserna som Elserth och Persson hänvisar till.

– Nu är vi inne på juridiska teknikaliteter men den definitionen är hämtad från de särskilda tävlingsbestämmelserna och det regelverk vi har är de särskilda tävlingsreglerna. Där finns det väldigt många definitioner men ingen definition av en supporter, säger Erlend Stavehaug.

Stavehaug hänvisar istället till att mannen kom från hemmaklubbens läktarsektion.

– Enligt materialet vi tagit del av kan vi konstatera att det på den här läktaren fanns två sektioner avgränsade från varandra. En för hemmasupportrar och en för bortasupportrar. Personen som springer in kommer från sektionen för hemmasupportrar och då menar vi utifrån materialet att presumtionen är att det är en supporter till Jönköping. Vi har heller ingenting som bryter den presumtionen.

Men borde det inte krävas bevis för att han är en Jönköpingssupporter snarare än bevis för att han inte är det?

– Presumtionen är utifrån att han springer in från den sektionen.

Hur ser ni på att han själv säger att han inte höll på något av lagen och att hans motiv är att han hade spelat pengar på matchen?

– Vi kan bara bedöma det material parterna fört till oss och ingen har fört fram något som kan säga att han inte är en supporter till Jönköping.

”Får se hur det går sen”

Det Kerstin Elserth och Kristin Persson menar är att det genom materialet som inkommit nämnden inte går att bevisa att mannen var hemmasupporter. Skillnaden är att de tittat på regeln i de särskilda tävlingsbestämmelserna som majoriteten av Disciplinnämnden valt att bortse från.

– Jag kan bara svara för mig och Kristin Perssons uppfattning och vi har titta på den regeln, säger Elserth.

Hon menar samtidigt att det inte är något konstigt att de olika ledamöterna valt att tolka regelverket olika.

– Sådana här situationer uppstår även i mål i en vanlig domstol, att vi inom de som ska avgöra ett mål har olika uppfattningar om hur reglerna ska tillämpas och vilka regler som är tillämpliga. Det är inget konstigt och det här är samma situation fast i Disciplinnämnden. Vi tycker utifrån den här definitionen att man inte kan säga att han var en Jönköpingssupporter och därmed inte kan använda regeln men majoriteten gör en annan bedömning.

Hur ser du på att de väljer att inte använda definitionen?

– Det har jag ingen synpunkt alls på. Vi gör olika bedömningar och måste kunna ha olika uppfattningar även inom Disciplinnämnden precis som inom en vanlig domstol. Det är inget märkligt. Sedan får vi se hur det går sen. Det här kan ju överklagas till Besvärsnämnden och sedan till Riksidrottsnämnden. Hur det slutligen kommer gå i matchen får vi se.

”Var rätt beslut”

Erlend Stavehaug menar att definitionen i fråga är för snäv för att kunna användas.

– Det vi i majoriteten menar är att vi inte kan snäva in det så när det gäller definitionen av en supporter för då skulle det få till följd att alla neutralt klädda åskådare inte skulle klassificeras som supportrar till något av lagen i utgångsläget.

Vad säger du till dem som tycker att det är konstigt att en person från Södertälje som själv säger att han inte håller på något av lagen utan var på matchen för att han spelat pengar på den bedöms hålla på hemmalaget?

– Som jag sa tidigare har vi det material vi har att ta hänsyn till och som båda parterna tillställer oss. Andra typer av material, mediaspekulationer och så vidare, är inget vi tar med i vårt beslut.

Borde regelverket ses över så vi får en tydlig definition av en supporter?

– Regelverket vi har har fungerat bra hela tiden så jag har inga synpunkter på det. Vi får se vad efterdyningarna till det här blir och om det blir ett förtydligande. Jag tror också väldigt många vet väldigt lite då det är mycket spekulationer igång. Vi har de fakta vi har och utifrån dem var det här rätt beslut.