AIK: Det här berör hela idrottsrörelsen

Foto: TT
Arkivbild
FOTBOLL

Idag dömdes en idrottsledare i 30-årsåldern till åtta års fängelse för grov våldtäkt mot barn.

Han har tidigare varit engagerad inom AIK Ungdomsfotboll.

Inget av de aktuella brotten har begåtts inom ramen för AIK:s verksamhet, men klubben ser ändå ett värde i att delta i den efterföljande debatten.

– Ingen klubb kan säga: ”Det här berör inte oss”. Det här berör hela den svenska idrottsrörelsen, säger Leif Karlsson, sportchef för AIK Ungdomsfotboll.

Foto: Pontus Orre / AFTONBLADET /85527
Leif Karlsson, sportchef AIK ungdom.

Vilken är AIK:s relation till det här fallet?

– Våra tankar går till de barn och ungdomar som utsatts för dessa övergrepp och vi tar ett tydligt avstånd från dessa handlingar. Och om det skulle vara barn eller ungdomar inom AIK som är drabbade kommer vi att erbjuda dem och deras familjer det stöd de behöver och efterfrågar. Tränaren som det här berör har varit engagerad av AIK under ett antal år. Han har varit aktiv både inom vår egen verksamhet och i träningar vi bedrivit i förorten. Däremot har vi ingenting som i nuläget tyder på att något olagligt har hänt under tiden då han har varit i AIK, men vi tycker ändå att det är bäst att vara transparenta med faktumet att han varit engagerad i klubben.

Varför resonerar ni så?

– Utifrån den erfarenhet vi har och det arbete vi bedriver vill vi gärna bidra till den diskussion och debatt som följer ett sånt här fall. Vi vill proaktivt gå ut och informera och hjälpa andra, bidra till diskussionen och debatten. Ju fler som är medvetna om de här frågorna, som diskuterar det och jobbar med det – desto mer minskar riskerna. Vi vill gärna försöka ha en typ av stödfunktion gentemot andra, för vi tycker att det är såpass viktigt. Det är den del av vår verksamhet som överskuggar allt annat – att skapa trygga miljöer för barn och ungdomar inom idrotten. Och alla vi tillsammans – föreningar, förbund, andra organisationer där barn och ungdomar finns – måste jobba ännu mer intensivt för att den här typen av händelser inte ska inträffa.

Hur ska det arbetet gå till?

– Jag vet att Riksidrottsförbundet och Bris har inlett en diskussion om samverkan kring de här frågorna, och det bör nog tas upp till allra högsta nivå. RF har en jätteviktig roll att spela här. Därefter följer specialidrottsförbunden och de enskilda klubbarna. Vi bidrar gärna, med tanke på att vi har en tydlig idé om hur man kan jobba med det, både förebyggande och om något ändå inträffar.

Vilken är den idén?

– Allt utgår ifrån den värdegrund som finns sammanfattad i AIK Stilen. Sedan ett antal år tillbaka har vi också ett åtgärdsprogram som vi följer till punkt och pricka. Innan vi rekryterar en tränare begär vi utdrag från belastningsregister, och de avtal vi skriver är alltid utformade i enlighet med AIK Stilen. När något ändå händer följer vi upp det med incidentrapporter.

Foto: Pontus Orre

Trots allt detta har den här personen tagit sig in i er verksamhet. Vad säger du till idrottsföräldern som oroar sig för att det i praktiken är omöjligt att skydda sig mot detta?

– Att vi jobbar oerhört hårt, målmedvetet och långsiktigt för att säkerställa miljön så långt vi någonsin kan. Vi kan inte garantera att något liknande aldrig händer igen – när vuxna och barn finns inom samma verksamhet finns det alltid en risk – men vi fortsätter idogt att göra allt som står i vår makt. Samtidigt ska vi återigen vara noga med att konstatera att vi i dagsläget inte känner till att något brott begåtts inom ramen för vår verksamhet.

I den engelska fotbollsmiljön har ett avslöjande om sexuella övergrepp mot barn efterföljts av hundratals likartade berättelser. Finns risken att mörkertalet är lika stort här som där?

– Jag har inga egna indikationer på att vi står inför en sådan situation, men jag har heller inte information nog för att bedöma hur stort det här problemet verkligen är. Vi har tidigare erfarenhet från 15 år tillbaka i tiden då fyra 15-åringar dömdes för olaga tvång och ofredande efter händelser i samband med ett träningsläger i Katrineholm. Och efter det startade vi ett fördjupat värdegrundsarbete med utveckling av AIK Stilen.

Finns det något ni själva hade kunnat göra annorlunda i det här fallet?

– Vi ser alltid över vår verksamhet, och det här har givit oss anledning att intensifiera den översynen. Vi har för avsikt att hundraprocentigt – i alla sammanhang – ha kontakt med tidigare klubbar i de fall vi anlitar en extern tränare. Det är en rutin att tillföra fullt ut, det tror jag att vi behöver göra. Sedan är vår avsikt att våra värdegrundsansvariga framöver ska kunna följa lagen ännu närmare i deras vardag, samt att de AIK Stils-föräldrar som finns kopplade till varje lag eller träningsgrupp får en ännu mer aktiv roll, kanske som en del av tränarteamet.

Känner ni inom AIK någon skuld för det som har inträffat?

– I och med att vi följer säkerhetsrutiner när vi engagerar tränare har jag svårt att se att vi skulle kunnat ha gjort så mycket mer, men givetvis ska vi återigen se över om vi kan göra nätet ännu tajtare runt de individer som inte är lämpliga att komma in i en ungdomsverksamhet. Vår ambition är också att ytterligare fördjupa och utveckla det kontinuerligt pågående arbetet med vår värdegrund, AIK Stilen. Både internt i AIK och i samverkan med andra klubbar, förbund, skolor och andra externa intressenter. Allt med syfte att bidra till att skapa trygga miljöer för barn och ungdomar inom idrottsrörelsen.

ARTIKELN HANDLAR OM

AIK