Polisen fick rätt mot Sirius

avMattias Karlsson

Publicerad:

Sirius överklagade polisens krav inför hemmamatchen mot AIK.

Förvaltningsrätten visade förståelse för att villkoren var oklara.

Ändå slogs beslutet fast.

Det var inför lördagens allsvenska match mot AIK på Studenternas IP i Uppsala som Sirius överklagade flera krav som polisen ställt på arrangemanget.

Bland annat att det skulle vara fler ordningsvakter än vid den senaste högriskmatchen mot Djurgården den 1 juni.

Till matchen mot AIK bestämdes antalet ordningsvakter till 22 stycken, till matchen mot Djurgården var antalet 19 stycken.

Sirius vände sig också mot förbud mot så kallade over head-flaggor, formuleringarna angående pyroteknik på arenan och kravet att förhindra personer med tillträdesförbud att komma in.

”Omöjligt leva upp till”

Sirius hävdade att det var en skärpning av tidigare krav, trots att den senaste matchen mot Östersund den 6 juli anordnades utan ordningsstörningar.

Klubben menade att det gick emot polisens så kallade villkorstrappa för arrangemang.

”Att de som arrangör ska svara för att pyrotekniska varor ’inte kan föras in
på arenan/idrottsanläggningen’ är inte är möjligt att leva upp till med de
lagar som de som arrangör har att förhålla sig till i samband med visitationer. Formuleringen bör därför ändras till att anordnaren istället
ansvarar för att förebygga att pyrotekniska varor kommer in på arenan.”

”Att som anordnare till evenemanget förhindra att personer med tillträdes-
förbud får tillträde till evenemanget är inte praktiskt möjligt, då uppgifter om vilka dessa personer är inte får delges säkerhetsfunktionärer, ordnings-
vakter eller annan personal på arenan. Villkoret är orimligt då de måste bryta mot lag för att uppfylla villkoret.”

”Den oklara definitionen av ’over head-flagga’ och ’banderoller’, när dessa ska anses vara en del av ett ’organiserat läktararrangemang’ och i vilka fall de kan och inte kan användas av publik för att dölja maskering gör villkoren mycket svårtolkade på ett sätt som skulle göra det svårt att på ett rättssäkert sätt pröva huruvida de som arrangör levt upp till villkoren eller inte.”

1 av 2 | Foto: MAXIM THORÉ / BILDBYRÅN

”Oklara definitioner”

Polisen bestred ändring av beslutet och anförde bland annat händelser vid tidigare matcher.

”Under matchen Sirius mot Djurgården den 1 juni 2019 togs
föremål, i strid med meddelade villkor, in på arenan och totalt brändes 26 stycken bengaler vid tillställningen, varvid maskering skedde vid sju av
dessa tillfällen. Ytterligare incidenter inträffade. Under AIK:s match mot
Kalmar för ett par veckor sedan eldades bengaler i stor omfattning. Till följd
av detta gick brandlarmet igång och evenemanget blev kraftigt fördröjt.”

Förvaltningsrätten meddelar ha ”viss förståelse för att villkoren kan uppfattas innehålla oklara definitioner”.

De slog ändå fast polisens beslut och framhöll att det ”inte får anses föreligga någon risk för att Sirius missförstår vilket resultat som ska uppnås med villkoren”.

De motiverar bland annat kan begära ut uppgifter om tillträdesförbud: ”Sirius kan begära ut uppgifterna från polisen och i enlighet med det som stadgas om idrottsorganisationers behandling av uppgifter om tillträdesförbud dela dessa uppgifter vidare till t.ex. personal vid insläpp. Sirius behöver därmed inte, som de anför, bryta mot lag för att kunna uppfylla villkoret.”

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM