”Arbetsmiljöfråga – inte en publikfråga”

Foto: Bildbyrån
FOTBOLL

Rök från pyrotekniska pjäser kan orsaka kemisk lunginflammation.

Det slår Socialstyrelsen fast i ett färskt utlåtande.

– Men vi har tittat på det som en arbetsmiljöfråga för polisen, inte en arenafråga för publiken, säger Johanna Sandwall, krisberedskapschef på Socialstyrelsen.

FOI:s och polisens pyrotekniktester har varit uppe till debatt flera gånger. Kritiken har bland annat handlat om att polis och myndigheter dragit för långtgående slutsatser av vad testerna faktiskt visar.

– Vi har ingen anledning att ifrågasätta FOI:s tester, säger Johanna Sandwall, krisberedskapschef på Socialstyrelsen.

I maj i år gjorde FOI ett nytt test som bland annat mätte halter av respirabelt damm i röken, det damm som når de känsligaste delarna av lungan, alveolerna.

I ett utlåtande med rubriken ”Hälsorisker vid exponering av rök från pyrotekniska rökgeneratorer” slår Socialstyrelsen nu fast att röken kan orsaka akuta luftvägssymptom som till exempel kemisk lunginflammation.

– Socialstyrelsen har medicinska expertgrupper knutna till sig, bland annat en för kemisk exponering. Kompetens från den gruppen har använts, säger Johanna Sandwall.

En polis drabbades

Det Socialstyrelsen särskilt tittat på är två situationer inomhus där polisen mer eller mindre attackerades med pyroteknik av supportrar:

– Ena gången i en pendeltågsvagn, den andra på en tågstation, säger Johanna Sandwall.

En av poliserna drabbades efteråt av kemisk lunginflammation.

– Utifrån de symptom poliserna har fått kan man konstatera att de gett akuta luftvägssymtom, det stämmer även överens med vad som kan förväntas utifrån de tester FOI genomfört. Poliserna har fått kraftig exponering då det skett i slutna utrymmen, säger Johanna Sandwall.

Poliskommisarie Mikael Berkesand på Operativa enheten uppmanar poliser som ska jobba där pyroteknik förekommer att använda skyddsutrustning som gasmask.

– Det bekräftar det vi redan visste, den röken är inte nyttigt och man ska använda skyddsutrustning när man är i rökiga miljöer, säger Mikael Berkesand.

Redovisar bara fakta

Varken polisen eller Socialstyrelsen kan svara på exakt hur skadlig röken kan vara för supportrarna själva som håller i pyrotekniken.

Eller för övriga besökare på arenorna.

– Det har vi inte tittat på och kan inte dra några sådana slutsatser utifrån det underlag vi har. Förutom så klart att störst mängd exponeras personer närmast rökkällan för därefter avtar mängden med avståndet från rökkällan, säger Johanna Sandwall.

Mikael Berkesand menar att det är för tidigt att dra några slutsatser kring hur röken påverkar publiken.

– Vi avråder ingen från att gå på fotboll, vi redovisar bara det vi har. Sedan får man som enskild medborgare göra bedömningen vad man vill utsätta sig för.

Går du själv på fotboll där det kan tänkas förekomma pyroteknik?

– Jag går på fotboll men efter den här rapporten tänker jag förstås till om jag ska med mig barnen. Det får man ju fundera över, säger Mikael Berkesand som säger till Sportbladet att han också tycker att det är för tidigt att svara på om polisen ska gå så långt som att upplösa en offentlig tillställning för att där förekommer otillåten pyroteknik (som DN rapporterade om i går).

– Det är för tidigt att säga. Det får vi titta närmare på, säger Mikael Berkesand.