Fotboll

Martin Klettes svarar Sportbladet

Av: 

Robert Laul

FOTBOLL

”Laul har ett horn i sidan till mig”

För att ge Martin Klette chansen att bemöta Sportbladets uppgifter har Robert Laul upprepade gånger försökt nå honom.

Klette har valt att inte svara, varken på mejl, telefonsamtal eller sms.

Efter publiceringen av Sportbladets granskning igår hörde Martin Klette av sig. Han ville ge sin egen version, men vägrade fortfarande att låta sig intervjuas.

Vi gav honom fria händer att med egna ord bemöta våra uppgifter.

Det här var frågorna vi hade hoppats få svar på:

Du kommer enligt Advokatsamfundet att bli föremål för en förnyad prövning i disciplinnämnden. Kommentar?

Du ska ha motsatt dig Andreas Landgrens rätt att bryta sitt avtal med dig och hävdat att det förlängs automatiskt. Kommentar?

Du ska ha hävdat att Oskar Rönningbergs kontrakt förlängts automatiskt och kräver honom nu på pengar för nedlagt arbete, trots att han är fotbollsinvalid. Kommentar?

Du ska ha tagit procent på Lasse Nilssons inkomst under tiden han var i Heerenveen. Kommentar?

Du ska ha tagit procent på Magnus Bahnes inkomst när han gick till Halmstad. Kommentar?

Du ska ha försökt undanhålla sign on-bonus till Sharbel Touma från Borussia Mönchengladbach för att stoppa i egen ficka. Kommentar?

Det här är svaret vi fick:

Robert Laul, reporter på Sportbladet, har mailat mig en rad frågor ”med anledning av artiklar” som skall publiceras i Sportbladet. Mitt förtroende för Robert Laul är emellertid noll. Jag har anmält honom till Pressens Opinionsnämnd för i mitt tycke grovt oseriösa artiklar med svepande anklagelser och en rad nedsättande omdömen. Denna anmälan hanteras just nu av Pressombudsmannen. Då är det mycket begärt att jag i det läget skall svara på hans frågor, som i flertalet fall bygger på felaktiga förutsättningar och uppenbart illvilligt skvaller från andra agenter. Några av frågorna hade dessutom inget att göra med min roll som sportagent. Jag flyr alltså inte undan Sportbladet eller journalister i allmänhet. Däremot vill jag inte befatta mig med en rakt igenom undermålig journalist. Det är ingen slump att Robert Laul har sämst rykte av alla i min bransch (en medvetet svepande formulering som jag stulit från hans egen karaktäristik av mig i tidigare artiklar...).

Jag är den rådgivare i Sverige som har flest antal fotbollsspelare som klienter. Högst sannolikt för att många tycker att jag gör ett bra jobb. Jag vet också att de flesta värdesätter min juridiska kompetens, som är helt central i rådgivningen kring övergångar, kontraktsskrivningar mm.

FIFA har genom sina egna agentregler slagit fast att advokater får företräda fotbollsspelare. För oss gäller inte samma regler som för de ”vanliga” fotbollsagenterna utan Advokatsamfundets etiska regler, vilka i flera avseenden är betydligt striktare än agentreglerna. Det är korrekt att jag i ett mindre antal fall tidigare har tagit procentuellt betalt, precis som alla andra licensierade agenter gjort och fortfarande gör. Efter påstötningar från Advokatsamfundet tillämpas numera en debiteringsmodell som bygger på ersättning för nedlagd tid, ärendets svårighetsgrad och resultatet av uppdragets utförande. Precis som för vilka andra juridiska uppdrag som helst. Advokatsamfundet har inte haft synpunkter på de nya avtalens nuvarande utformning.

Jag har under mina snart 14 år i branschen haft flera hundra klienter. Att en handfull av dem nu beskriver vårt samarbete som mindre lyckat är ganska naturligt om än tråkigt. Jag skulle med hjälp av skrivna dokument kunna bemöta en hel del av de påståenden Sportbladet publicerade igår, men innehållet i olika förhandlingar är en sak mellan mig och min klient. Det är heller inget konstigt att några av alla mina spelare vill pröva lyckan med en annan agent. Dock tycker jag att ingångna avtal skall hållas av alla parter och att vi har rätt att få betalt för de timmar vi har lagt ner på en klient. Vem tycker inte det?

Robert Laul har uppenbarligen, av för mig helt okända skäl, ett horn i sidan till mig. Han får naturligtvis tycka vad han vill, men det är djupt olyckligt och skadligt för mig att detta återigen leder till illvilliga skriverier.

Sportchefen svarar:

Advokat Klette använder 2 856 tecken utan att belysa någon felaktighet i Sportbladets rapportering. Man skulle ju nästan kunna tro att han bara har ett horn i sidan till en frågvis reporter...

Lagrell positiv till granskningen: Det är viktigt

Förbundsordförande Lars-Åke Lagrell och ordföranden i Svensk Elitfotboll Bosse Lundquist välkomnar Sportbladets granskning av advokat Martin Klette på Wagnsson Sport.

Lars-Åke Lagrell tycker att Sportbladets granskning är ”oerhört värdefull”.

Enligt Lars-Åke Lagrell var de flesta uppgifter som framkom i gårdagens Sportbladet nyheter för honom.

Debatten viktig

– Jag har ingen uppfattning om han är skyldig eller inte. Men det är viktigt att fotbollsbranschen sköts så seriöst som möjligt, därför tycker jag det är bra att det görs granskningar och väcks debatt samt att Advokatsamfundet tittar på det här.

Han uppmuntrar också Martin Klette att gå ut och ge sin version. Klette ville i gårdagens Sportbladet inte besvara några frågor.

”Behövs granskas”

– Att låta den här typen av diskussioner pågå utan att själv kliva in och sätta ner foten tror jag är mindre bra, säger Lars-Åke Lagrell.

Ordöranden i Svensk Elitfotboll, Bosse Lundquist:

– Det är alldeles uppenbart att detta måste granskas och att någon gör det är oerhört värdefullt för svensk fotboll.

ANNONS EXTERN LÄNK

Missa inte Champions League i höst – skaffa ditt CMore-konto här

C More

Publisert:

Sportbladet – Allsvenskan

Prenumerera på vårt nyhetsbrev om Allsvenskan – krönikor, reportage, intervjuer, granskningar och rankningar.

Ja, tack!